Page 3 - IDEA Studie 14 2016 Konkurence pol uskupeni v zastupitelstvech a ver zakazky
P. 3

 Studie 14 / 2016
Konkurence politických uskupení v obecních
zastupitelstvech a veřejné zakázky1
ŘÍJEN 2016 JÁN PALGUTA
Shrnutí
 Česká města a obce ročně hospodaří s 23,9 % veřejných výdajů (cca 10 % HDP). Přibližně polovina ztěchto výdajů se realizuje veřejnými zakázkami. Jde tedy o nezanedbatelnou část veřejných financí, která si zaslouží pozornost.
 Tato analýza ukazuje, že na zadávání veřejných zakázek má výrazný vliv složení městských a obecních zastupitelstev. Použitá metodologie umožňuje poměrně věrohodně interpretovat zjištěné souvislosti jako kauzální a nikoliv jen jako korelace.
 Obce s vyšším počtem politických uskupení v zastupitelstvu otevírají soutěže o zakázky většímu počtu dodavatelských firem a v soutěžích dosahují nižších cen zakázek. Zároveň méně často zadávají zakázky firmám sponzorujícím politické strany. Metodologická omezení však již neumožňují rozlišit, do jaké míry jde o důsledek větší konkurence v soutěži o zakázky a do jaké míry jde o důsledek potlačení konfliktu zájmů zastupitelů s ohledem na intenzivnější vzájemnou kontrolu v těchto zastupitelstvech.
 Vliv vyššího počtu politických uskupení v zastupitelstvu na veřejné zakázky se projevuje zejména v případech, kdy v obecních volbách proběhne intenzivní soutěž kandidujících subjektů a volby skončí těsným rozdílem nejsilnějších politických uskupení.
 Naše zjištění jsou důležitá i pro úvahy o případných úpravách legislativy související s volbami a regulující činnost politických uskupení.
1 Tato studie IDEA vznikla díky podpoře AV ČR v rámci výzkumného programu Strategie AV21. Studie vychází z podrobnějších zjištění akademického článku: „Political Rent-Seeking in Public Procurement: Evidence from the Entry of Political Challengers at Electoral Thresholds“.
     1   1   2   3   4   5