Page 8 - IDEA Studie 16 2017 Dopady vzdelavacich metod
P. 8

Zdroj: Vlastní výpočty na datech TIMSS 2007
Země
 Graf 2. Mezinárodní srovnání průměrné úrovně sociálně-emočních schopností žáků 8. tříd
4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0
2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0
Vnitřní motivace
4,0
3,5 Vnější motivace 3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
                             Sebevědomí
            Zdroj: Vlastní výpočty na datech TIMSS 2007
Poznámka: Úroveň sociálně-emočních schopností je žáky uváděny na škále 1–4.
 Klasickým problémem tohoto typu analýz je odlišení kauzálních dopadů od běžných nekauzálních korelací. V našem případě může korelaci nekauzální povahy mezi intenzitou použité výukové metody a výsledky žáků způsobovat například nenáhodné přiřazování učitelů do tříd a k jednotlivým žákům. Ke kladné nekauzální korelaci může docházet například tehdy, když jsou učitelé intenzivněji využívající moderní metody z nějakého důvodu s větší pravděpodobností přiřazováni do tříd s lepšími žáky. K odstranění tohoto nekauzálního efektu naše metoda využívá skutečnost, že každý jeden žák je v různých předmětech náhodně vystaven různé intenzitě vzdělávacích metod. Různé předměty v dané škole totiž zpravidla učí různí učitelé, kteří se intenzitou využívání vzdělávacích metod liší. Další podrobnosti použité metodologie jsou popsány v původní studii.
Zjištění
Naše odhady odhalují pozitivní dopad moderních metod výuky na formování sociálně-emočních schopností žáků. Pokud jde o jednotlivé složky sociálně-emočních schopností v Grafu 3  , největší vliv mají moderní metody na vnitřní motivaci (desetkrát vyšší než u metod klasických). V tomto případě zvýšení intenzity používání moderních metod o 10 procentních bodů posune žáka ze středu distribuce všech žáků (50. percentil) o sedm míst až na 57. percentil. Vliv moderních metod na vnější motivaci je výrazně menší a cca stejný jako u klasických metod.12 V případě sebedůvěry
12 Vliv obou metod je pozitivní pro obě podoby vnější motivace, tj. ambice postupu na vysokou školu a získání dobré práce v pozdějším životě.
 8
Tchaj-wan Japonsko Turecko Jižní Korea Hongkong Singapur Rumunsko Ukrajina Bulharsko Litva Austrálie Velká Británie Rusko Slovinsko Česká republika Maďarsko Spojené státy Norsko Izrael
Slovinsko Maďarsko Jižní Korea Česká republika Tchaj-wan Japonsko Litva Austrálie Rumunsko Ukrajina Velká Británie Rusko Hongkong Spojené státy Izrael Norsko Bulharsko Singapur Turecko
Tc r
Maďarsko Rumunsko Česká republika Bulharsko Slovinsko Rusko Tchaj-wan Litva Japonsko Hongkong Ukrajina Jižní Korea Austrálie Singapur Velká Británie Norsko Spojené státy Izrael Turecko
Ja
Bu
S
M Ru
S Ho A
   6   7   8   9   10