Page 13 - IDEA Studie 1 2017 Proc zeny v Evrope nechteji mit vice deti
P. 13

Pro ilustraci přinášíme srovnání nákladů našeho modelu preferenčního vyjednávání s náklady na alternativní politiku na zvýšení populační křivky. Proti sobě stojí politika přímo zaměřená na ulehčení břemene péče o děti ženám (například poskytováním veřejné denní péče o dítě jako náhradu za péči obvykle prováděnou matkou) zatímco druhá politika je zaměřená na přímou podporu poskytovanou otci (Pozn. překl.: například v podobě snížení daňové zátěže). Náš model rovněž rozlišuje opatření, která snižují náklady na všechny narozené děti bez rozdílu pořadí jejich narození, a na opatření namířená pouze na druhé, třetí a další narozené dítě. Obrázek4 znázorňuje celkové náklady obou politik na zvýšení poměru počtu dětí na jednu ženu v dané zemi o hodnotu 0,1 bodu. Z grafu vyplývá, že obě politiky jsou efektivnější (tedy méně nákladné s ohledem na stanovenou růstovou hodnotu), jsou-li opatření namířena na druhé, třetí a další dítě (což šetří náklady vynaložené na první dítě, které by se narodilo i bez aplikace takové politiky). Ještě důležitějším poznatkem je, že politika zaměřená specificky na ulehčení břemene péče o děti ženám je výrazně efektivnější než politika zaměřená na muže: pokud je politika zaměřena na ženu, náklady jsou ve srovnání s politikou zaměřenou na muže zhruba jen třetinové.
Evropská porodnost v budoucnosti
Výsledky studie dokazují, že veřejné politiky mohou významně ovlivnit evropskou krizi porodnosti v případě, že se zaměří na vytváření takových opatření, která cíleně ulehčí břemeno péče o dítě matkám. Přitom by se samozřejmě ale nemělo zapomínat na to, že rozdělení povinností v péči o dítě má svůj kulturní rozměr. To, že v mnoha zemích se muži málo podílejí na péči o dítě i v případě, kdy se matka po porodu opět zapojí zpět do profesního života, naznačuje, že kulturní očekávání a tradiční rozdělení rolí také hrají významnou roli. Pokud se podaří evropského muže přesvědčit, aby se v péči o dítě a výchově stal rovnocenným partnerem, porodnost v Evropě by měla začít postupně opět přirozeně narůstat.
11   11   12   13   14   15