Page 11 - IDEA Studie 1 2017 Proc zeny v Evrope nechteji mit vice deti
P. 11

Obrázek 3: Zapojení muže do povinností při péči o dítě
  Pozn.: Vertikální osa znázorňuje rozdíl mezi podílem párů, kdy nesouhlasí s dalším dítětem žena a podílem párů, kdy nesouhlasí muž. Na horizontální ose je zobrazen podíl mužů v dané zemi, který se stará o děti. Odhadnutý koeficient ukazuje statistický vztah mezi podílem mužů starajících se o děti a rozdílem mezi podílem párů, kdy nesouhlasí žena versus, kdy nesouhlasí muž.
Zdroj: http://voxeu.org/article/why-european-women-have-few-babies 9
    9   10   11   12   13