Page 12 - IDEA Studie 1 2017 Proc zeny v Evrope nechteji mit vice deti
P. 12

Co musí veřejné politiky zohlednit
Výsledky studie naznačují, že politika řešení evropské populační krize musí zohlednit fakt, že v zemích s nízkou porodností nesouhlasí s plánem na dalšího potomka převážně žena. Porodnost zůstává v mnoha případech nízká proto, že většina péče o potomka závisí na ní, což je ten hlavní důvod, proč všeobecně zaměřené pobídky na zvýšení porodnosti zpravidla nefungují.
Obrázek 4: Náklady na zvýšení porodnosti v závislosti na podpoře zaměřené na ženy a na muže
Pozn.: Zobrazené sloupce představují výši nákladů na zvýšení porodnosti v případě mužů a v případě žen pro dosažení stejného nárůstu porodnosti.
 10


   10   11   12   13   14