Page 2 - IDEA Studie 1 2017 Proc zeny v Evrope nechteji mit vice deti
P. 2

 O AUTORECH / ABOUT THE AUTHORS
 Matthias Doepke
Je profesorem ekonomie na Northwestern University. Působí také jako výzkumný pracovník na CEPR, NBER, dále jako koordinační editor časopisu Review of Economic Dynamics a editor časopisu Journal of Economic Growth. Ve výzkumu se zaměřuje na pochopení faktorů ekonomického růstu z dlouhodobého pohledu.
Is a Professor of Economics at Northwestern University. He is also a Research Fellow of CEPR, a Research Associate of NBER, and the Coordinating Editor of the Review of Economic Dynamics and Associate Editor of the Journal of Economic Growth. His research is focused on understanding the determinants of long-run economic growth.
Fabian Kindermann
Je odborným asistentem na University of Bonn. Dříve byl postdoktorandem na Northwestern University a odborným asistentem nad Unversity of Würzburg. Ve výzkumu se zajímá o veřejnou ekonomiku a makroekonomii. Jeho současný výzkum se zaměřuje na optimální daňové politiky, finanční vzdělávání a vzdělávací rozhodnutí, rodinnou ekonomiku a sociální zabezpečení.
Is Assistant Professor at the University of Bonn (Germany). Before he has been a Postdoc Visiting Scholar at Northwestern University and Assistant Professor at University of Wuerzburg (Germany). His research interests are in public economics and macroeconomics. His current research focuses on optimal tax policy, education finance and education decisions, family economics and social security.
Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze (CERGE).
Warning: This study represents only the views of the authors and not the official position of the Charles University in Prague, Center for Economic Research and Graduate Education as well as the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, v. v. i.
Proč ženy v Evropě nechtějí mít více dětí?:
Studie 1 / 2017
© Matthias Doepke, Fabian Kindermann
Pro potřeby IDEA přeložili Ondřej Lukáš a Filip Pertold Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2017
ISBN 978-80-7344-406-8 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

   1   2   3   4   5