Page 3 - IDEA Studie 1 2017 Proc zeny v Evrope nechteji mit vice deti
P. 3

 Studie 1 /2017
Proč ženy v Evropě nechtějí mít více dětí1
ÚNOR 2017
Matthias Doepke, Fabian Kindermann
Shrnutí2
 Evropa se nachází v hluboké demografické krizi. Mnoho zemí se potýká s extrémně nízkou porodností i přesto, že jednotlivé vlády se snaží skrze různá opatření občany motivovat k tomu, aby měli dětí více.
 Data z 19 evropských zemí (Pozn. překl.: včetně České republiky) ukazují, že nízká porodnost souvisí s neshodou partnerů mít či nemít dítě. Tato studie potvrzuje, že neshoda partnerů je hlavním faktorem nízké porodnosti napříč Evropou.
 V zemích s nízkou porodností většinu péče o dítě zastává žena. A je to právě žena, kdo má v otázce počtu dětí právo veta. Porodnost proto zvyšují opatření, která přímo ulehčují ženám péči o dítě. Obecné pobídky ke zvýšení porodnosti jsou mnohem méně efektivní.
 Politika snižování zátěže v péči o dítě zaměřená na ženy může být až dvakrát efektivnější ve zvýšení porodnosti než obecná podpora pro rodiny s dětmi
 V zemích s vyšší porodností muži o dítě pečují více. Otázka shody či neshody ohledně počtu potomků je mezi partnery rovnoměrněji rozložena.
 Naopak vzemích, kde muži o dítě pečují nejméně, ženy daleko častěji s partnerovým přáním mít potomka nesouhlasí.
1 Přeloženo z originálního textu autorů Mathiasse Doepke a Fabiana Kindermanna napsaného pro portál VOX CEPR´s Policy Portal http://voxeu.org/article/why-european-women-have-few-babies
2 Autory českého shrnutí jsou Ondřej Lukáš a Filip Pertold. 1
    

   1   2   3   4   5