Page 5 - IDEA Studie 1 2017 Proc zeny v Evrope nechteji mit vice deti
P. 5

Úvod
Evropa se nachází v hluboké demografické krizi. Období po druhé světové válce, kdy mnoho rodin mělo tři a více dětí, je definitivně pryč. Dnešní rodiny se spokojí s jedním či dvěma dětmi a mnoho žen dokonce nechce mít děti žádné.
Obrázek 1. znázorňuje počet dětí připadajících na jednu ženu a ilustruje celkový pokles porodnosti napříč Evropou. Aby počet obyvatel přestal klesat, jedna žena by měla mít v průměru 2,1 dětí. V současnosti většina evropských zemí za touto hodnotou zaostává, a některé z nich velmi výrazně. V Rakousku, Německu či Španělsku se již více než dvě desetiletí počet dětí na jednu ženu pohybuje pod hodnotou 1,5 (Kumo 2010). (Pozn. překl.: podobný počet dětí na jednu ženu je i v České republice a Polsku). Taková extrémně nízká porodnost způsobuje výrazné stárnutí obyvatelstva, napětí v důchodovém/sociálním systému a velký úbytek počtu obyvatel. Například populace Německa se má při takovém tempu do roku 2060 snížit ze současných 80 na 68 milionů obyvatel.5
Obrázek 1: Celková porodnost v Evropě – počet dětí na jednu ženu
Zdroj: Ukazatele světového rozvoje
  5 Zdroj: Spolkový statistický úřad 2015
3
   3   4   5   6   7