Page 21 - IDEA Studie 3 2020 Platy ucitelu
P. 21

PLATY UČITELŮ V ROCE 2019: BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY? IDEA 2020
 Graf 7b: Meziroční změny krajských rozdílů v relativních platech III
Odchylky od celostátních hodnot podílu mediánových platů učitelů 2. st. ZŠ na mediánových platech vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců krajů po zohlednění věku a pohlaví v letech 2018 a 2019
6 4 2 0
-2 -4 -6 -8
-10 -12 -14
Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat ISPV 2018 a 2019.
Závěrečné poznámky
 Dominantním zdrojem financování učitelských platů ve veřejných školách jsou účelově poskytované prostředky z kapitoly 333 MŠMT státního rozpočtu. Do platů však vstupují různým způsobem i prostředky zOperačních programů EU anaplaty učitelů mohou přispívat i zřizovatelé (v případě MŠ a ZŠ jsou dominantním zřizovatelem obce a v případě středních škol kraje). Rozsah tohoto financování však dosud není zmapován a pro tento účel zřejmě ani nejsou sbírána vhodná data.
 Změna mechanismu financování regionálního školství byla plně spuštěna až od kalendářního roku 2020, takže se její dopady výrazněji promítnou zřejmě až v datech roku 2020, která budou z databáze ISPV k dispozici až na jaře roku 2021.
45°
Královéhradecký (2 %; 1 %)
 Moravskoslezský (3 %; 3 %)
 Pardubický (3 %; 3 %)
Vysočina (2 %; 2 %)
Zlínský (3 %; 3 %)
  Olomoucký (4 %; 3 %)
    Jihočeský (2 %; 2 %)
 Plzeňský (0 %; 0 %)
 Liberecký (0 %; 0 %)
   Jihomoravský (0 %; 0 %)
Karlovarský (2 %; 1 %)
 Ústecký (2 %; 0 %)
 Středočeský (-2 %; -2 %)
 Hlavní město Praha (-14 %; -10 %)
                 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6
Odchylky od celostátní hodnoty v roce 2018 (p. b.)
19
Odchylky od celostátní hodnoty v roce 2019 (p. b.)


   19   20   21   22   23