Page 19 - IDEA Studie 3 2020 Platy ucitelu
P. 19

PLATY UČITELŮ V ROCE 2019: BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY? IDEA 2020
 (ii) Navíc je při tomto výpočtu zohledněn věk a pohlaví učitelů. Konkrétně je plat každého učitele vztažen kmediánovému platu dané věkově-genderové skupiny, a nikoliv všech zaměstnanců v kraji. To znamená, že hypotetická alternativa platu každého jednoho učitele ve výpočtu představuje mediánový plat obdobně starých vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců stejného pohlaví ve stejném kraji. Tento způsob výpočtu tedy například nesrovnává platy učitelek - žen s platy mužů, stejně jako nesrovnává platy starších učitelů s mladšími zaměstnanci.
Graf 7a: Krajské rozdíly v relativních platech II
Mediánové platy učitelů 2. st. ZŠ v poměru k mediánovým platům vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců krajů po zohlednění věku a pohlaví v letech 2018 a 2019
100 90 80 70 60
Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat ISPV 2018 a 2019.
Kraj
2018 2019
 95 % 91 %
91 %
93 % 89 %
94 % 90 %
93 % 91 %
93 % 89 %
94 % 91 %
96 % 91 %
96 % 91 %
93 % 89 %
96 % 93 %
96 % 92 %
96 % 91 %
93 % 89 %
        83 %
87 %
 75 %
         Ve srovnání Grafu 7a vidíme podobný charakter mezikrajských rozdílů jako v případě Grafu 6. Pouze relativní úroveň učitelských platů vychází pro rok 2019 o zhruba 10–20 p. b. lépe než v roce 2018. Je to zřejmě důsledek působení tří faktorů:
a. Mediánové srovnání Grafu 7a vychází lépe ve prospěch učitelů s ohledem na již zmíněný vliv extrémních manažerských platů, který ovlivňuje průměrné mzdy v Grafu 6, ale nikoliv platy mediánové.
17
Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ČR celkem
Poměr (%)

   17   18   19   20   21