Page 21 - IDEA Studie 4 2020 III duchodovy pilir
P. 21

PENZIJNÍ SPOŘENÍ SE STÁTNÍ PODPOROU V ČESKÉ REPUBLICE: SPÍŠ PODPĚRA NEŽ PILÍŘ IDEA 2020
 Tato studie se zaměřuje na faktory, které by měly ovlivnit výši úložek v III. pilíři: (i) typ výdělečné činnosti a (ii) výši výdělků. OSVČ mají výrazně nižší čistý náhradový poměr v I. pilíři, a proto by se měli ve spoření ve III. pilíři angažovat více než zaměstnanci. Stejně tak čistý náhradový poměr klesá s rostoucím výdělkem. Z toho důvodu by se zaměstnanci s vyššími příjmy více zapojit na spoření ve III. pilíři. Studie však ukazuje, že situace je následující:
1. Míra zapojení OSVČ ve III. pilíři není vyšší než u zaměstnanců. Naopak je statisticky významně nižší.
2. Relativní výše úložek OSVČ je vyšší nebo srovnatelná jako u zaměstnanců. Rozdíly v relativní výši úložek však v žádné z jednoduchých regresí významně nepřesahují jedno procento. Rozdíly tak nemohou významně snížit rozdíly v čistých náhradových poměrech zaměstnanců a OSVČ v prvním pilíři.
3. Míra zapojení zaměstnanců roste s výší jejich výdělku. U pětiny zaměstnanců s nejvyššími výdělky je míra zapojení v průměru o více jak 16 % vyšší.
4. Relativní výše úložek u zaměstnanců však klesá s výší výdělku. Zaměstnanci s vyššími výdělky tak odkládají ve III. pilíři na důchod menší část svých výdělků. A to i přes to, že jejich čisté náhradové poměry jsou výrazně nižší.
Tato jsou v rozporu s doplňkovou rolí III. pilíře. Míra zapojení OSVČ ve III. pilíři by totiž měla být vyšší než u zaměstnanců, protože u OSVČ starobní důchod z I. pilíře nahrazuje menší část předchozích výdělků než u zaměstnanců. Stejně tak u zaměstnanců s vyššími výdělky by relativní výše úložek měly být větší. U zaměstnanců s rostoucím výdělkem totiž také klesá čistý náhradový poměr.
Naše zjištění tak ukazují na sub optimální nastavení III. pilíře. V současnosti totiž rozdíly v zapojení jednotlivců ve III. pilíři nereflektují rozdíly v tom, do jaké míry důchod z I. pilíře nahrazuje předchozí čisté výdělky jednotlivců.
19


   19   20   21   22   23