Page 20 - IDEA Studie 4 2020 III duchodovy pilir
P. 20

PENZIJNÍ SPOŘENÍ SE STÁTNÍ PODPOROU V ČESKÉ REPUBLICE: SPÍŠ PODPĚRA NEŽ PILÍŘ IDEA 2020
 Obdobné rozdíly ve výši relativních úložek vykazují všechny věkové skupiny, s výjimkou zaměstnanců ve věku 20 až 29 let (Tabulka 2). I u této věkové skupiny zaměstnanci s vyššími výdělky spoří relativně méně, ale rozdíly v relativních úložkách jsou menší. Pětina zaměstnanců s nejvyššími výdělky tak s výjimkou těch pod 30 let ukládá o více jak jeden procentní bod svých hrubých výdělků méně. A to i přes jejich významně nižší čisté náhradové poměry.
Tabulka 2: Rozdíly v míře účasti mezi zaměstnanci podle příjmových skupin v různých věkových skupinách
Očištěné údaje vyjadřují procentní rozdíl průměrné míry zapojení dané skupiny osob v III. pilíři oproti míře zapojení průměrného zaměstnaného v 1. příjmovém kvintilu, očištěné o pohlaví, vzdělání a rodinnou situaci.
 Hrubé odhady
Očištěné odhady
  2. příj. kvintil 3. příj. kvintil 4. příj. kvintil 5. příj. kvintil Ženy
Střední vzdělání Vysoká škola
S dětmi
S partner em
S vlastním bytem
Konstanta Početpozorování
(20-29 let)
3,942 10,38** 12,07** 25,26***
(30-39 let)
9,217** 14,59*** 16,80*** 22,27***
(40-49 let)
3,434 8,782** 13,77*** 16,02***
(50-59 let)
7,44** 9,60*** 9,37***
11,85***
(20-29 let)
4,384 11,00** 12,98**
25,06***
2,51 9,46** 8,34
1, 367 1,672 7,991
(30-39 let)
8,553** 12,58*** 14,03*** 16,55*** 6,496** 15,00*** 18,18*** -4,646 8,849** 3,058
29,45*** 1 379
(40-49 let)
4,109 9,201** 14,24*** 17,38***
6,567*** 7,059*** 3,889
-1,630 8,916*** -1,134
45,94*** 1 752
(50-59 let)
8,873** 10,37*** 10,16*** 13,20*** 7,773*** 1.979 3,886 0,204 0,268 -6,286*
67,51*** 1 504
   27,12*** 46,20*** 58,36*** 68,99*** 12,15* 756 1 379 1 752 1 504 756
  Zdroj: Vlastní výpočty
Plní III. pilíř svou funkci doplňku k I. pilíři?
Role III. pilíře v českém důchodovém systému spočívá ve vhodném doplnění I. pilíře. Výplaty úspor ze III. pilíře by tedy měly doplňovat starobní důchody vyplácené z I. pilíře. Vyšší úložky a úspory by tak měly mít ti jednotlivci, u kterých starobní důchod nahradí menší část předchozích výdělků. Jinými slovy, více by se ve III. pilíři měli zapojit ti jednotlivci, jejichž čistý náhradový poměr je nižší.
18

   18   19   20   21   22