Page 19 - IDEA Studie 4 2020 III duchodovy pilir
P. 19

PENZIJNÍ SPOŘENÍ SE STÁTNÍ PODPOROU V ČESKÉ REPUBLICE: SPÍŠ PODPĚRA NEŽ PILÍŘ IDEA 2020
 Rozdíly ve výši úložek zaměstnanců podle výdělku
Výše úložek vzhledem k výdělku (relativní výše úložek) na rozdíl od míry zapojení zaměstnanců s rostoucím výdělkem klesá (Graf 9). Relativní výše úložek jednotlivců v nejvyšší příjmové skupině tak není nejvyšší, ale naopak nejnižší. A to i přes to, že starobní důchody z I. pilíře u zaměstnanců s nejvyššími příjmy nahradí nejmenší část předchozích výdělků.
Pětina zaměstnanců s nejvyššími výdělky ukládá ve III. pilíři o 1,34 p. b. svých hrubých výdělků méně, než pětina zaměstnanců s nejnižšími výdělky. Pětina zaměstnanců se středními výdělky (3. příjmový kvintil) ukládá o 0,54 p. b. svých hrubých výdělků méně. Rozdíly v relativní výši úložek přitom rozdíly v ostatních socioekonomických charakteristikách zaměstnanců ovlivňují minimálně, jak ukazují očištěné odhady (červené sloupce)
Graf 9: Rozdíly ve výši úložek mezi zaměstnanci podle výdělku
Očištěné údaje vyjadřují procentní rozdíl ve výši úložky daného příjmového kvintilu oproti prvnímu kvintilu
0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -1,4 -1,6
Zdroj: Vlastní výpočty
-1,30
2. příj. kvin
-0,42 -0,42
3. příj. kvin
4. příj. kvin
5. příj. kvin
         -0,54
-0,52
  -0,95 -0,93
 -1,34
         očištěné odhady
Pozn.: Z očištěných odhadů je odstraněn vliv pohlaví, věku, vzdělání a rodinné situace
hrubé odhady
  17
Rozdíl v relativní výši úložek oproti I. kvintilu (p. b.)
   17   18   19   20   21