Page 7 - IDEA Studie 4 2020 III duchodovy pilir
P. 7

PENZIJNÍ SPOŘENÍ SE STÁTNÍ PODPOROU V ČESKÉ REPUBLICE: SPÍŠ PODPĚRA NEŽ PILÍŘ IDEA 2020
 Úvod
Český důchodový systém tvoří I. a III. pilíř. První tvoří základ, druhý neexistuje a třetí je doplňkový. Toto rozdělení vychází ze samotné architektury důchodových systémů, jak ji definují například OECD nebo Světová banka, i z konkrétního nastavení parametrů obou pilířů v českých podmínkách.3
Nastavení III. pilíře by tedy mělo být takové, aby vhodně doplňoval I. pilíř hned z několika úhlů pohledu. Jedním z těch nejdůležitějších je doplnění z pohledu výše výplat. Výše výplat úspor jednotlivce z III. pilíře by měla vycházet z toho, jak velkou část čistých výdělků jednotlivce po odchodu do důchodu zajistí jeho starobní důchod z I. pilíře. Čím menší, tím větší roli musí zastat výplaty úspor z III. pilíře.
Graf 1: Mezinárodní porovnání čistých náhradových poměrů v zemích OECD
(podíl starobního důchodu na čistém výdělku jednotlivce před odchodem do důchodu)
 120
 100
 80
 60
 40
 20
  0
Zdroj: Pension at a Glance, OECD 2017
Porovnání starobního důchodu z I. pilíře s čistým výdělkem jednotlivce před odchodem do důchodu ukazuje čistý náhradový poměr vokamžiku odchodu do důchodu. U průměrného českého seniora čistý náhradový poměr dosahuje 60 %, což je blízké průměru zemí OECD (Graf 1). U průměrného českého seniora tak důchod z I. pilíře
3 OECD a Světová banka popisují I. pilíř jako povinný, univerzální, III. pilíř je pak dle těchto institucí dobrovolný. Odvody a důchody z I. pilíře jsou pak v nastavení českých pilířů mnohonásobně vyšší než průměrné příspěvky a výběry ze III. pilíře. OECD (2020)
 PRŮMĚR OECD
                      5
Velká Británie Mexiko Polsko Japonsko Chile Irsko Austrálie Nový Zéland Švýcarsko Korea Norsko USA Německo Kanada Řecko Švédsko Slovinsko Estonsko Lotyšsko Česká republika Finsko Belgie Francie Israel Island Dánsko Španělsko Slovensko Lucembursko Maďarsko Rakousko Itálie Portugalsko Nizozemí Turecko
%   5   6   7   8   9