Page 23 - IDEA Studie 5 2016 Danova podpora rodin s detmi
P. 23

Průměrná výše sociálních dávek vzhledem k superhrubé mzdě i jejich struktura je uvšech typů domácností výrazně ovlivněna příjmem domácnosti. V prvním příjmovém decilu je poměr sociálních dávek vzhledem ksuperhrubým mzdám výrazně vyšší než u vyšších příjmových decilů a u domácností s dětmi dokonce jejich superhrubé příjmy převyšuje. To je způsobeno výraznou přítomností dávek podmíněných nízkým příjmem nebo špatnou ekonomickou situací. Podíl dávek na superhrubých příjmech klesá s rostoucím příjmem a to u domácností snejmladším dítětem od 1 do 3 let z 25 % na 4 %, u domácností s dětmi ze 16 % na 2 % a u bezdětných ze 7 % na 0,1 %. Domácnosti s nezaopatřenými dětmi s nejvyššími příjmy (v desátém příjmovém decilu) pobírají v poměru vůči své superhrubé mzdě vyšší dávky než bezdětné domácnosti v pátém příjmovém decilu. Vysokopříjmové domácnosti s nejmladším dítětem od 1 do 3 let pobírají vůči své superhrubé mzdě vyšší podporu než 8 horních příjmových decilů bezdětných domácností.
21

   21   22   23   24   25