Page 21 - IDEA Studie 5 2016 Danova podpora rodin s detmi
P. 21

Graf 9: Podpora domácností s dětmi daňově dávkovým systémem podle příjmu domácnosti
 Danove davkova podpora domacnosti s detmi podle prijmu domcnosti
2 4 6 8 10 prijmovy decil
s detmi s nejml. ditetem od 1 do 3 let
Danove davkova podpora domacnosti s detmi, resp. domacnosti s nejml. ditetem od 1 do 3 let v jednotlivych prijmovych decilech je dana pomerem jejich cistych danovych sazeb a ciste danove sazby bezdetne domacnosti ve stejnem prijmovem decilu
U prijmovych decilu, u kterych je cista danova sazba domacnosti s detmi, resp. domacnosti s nejml. ditetem od 1 do 3 let zaporna, pomer sazeb neuvadime
                  Zdroj: vlastní výpočty a Taxben
6. Závěr
Finanční podporu domácností s nezaopatřenými dětmi, respektive s nejmladším dítětem od 1 do 3 let, může stát provádět pomocí daně z příjmu fyzických osob, systémů pojistných na sociální a zdravotní pojištění a sociálních dávek. Výši souhrnné podpory z těchto 3 systémů jsme kvantifikovali pomocí čistých efektivních daňových sazeb jednotlivých typů domácností. Využili jsme k tomu mikrosimulační model Taxben, který vychází z dat výběrového šetření příjmů a životních podmínek ČSÚ. Ukázali jsme, že domácnosti s dětmi jsou v průměru zatíženy čistou efektivní daňovou sazbou, která odpovídá přibližně polovině sazby bezdětných domácností. Domácnosti s nejmladším dítětem od 1 do 3 let čelí průměrné čisté efektivní daňové sazbě odpovídající přibližně devítině sazby bezdětných. Takto vysoká míra redistribuce je srovnatelná smírou redistribuce mezi nízkopříjmovými a vysokopříjmovými bezdětnými domácnostmi. Díky daňově dávkovému systému také častěji vzrostou příjmy domácností s nezaopatřenými dětmi než příjmy bezdětných domácností.
19
%
20 40 60 80
100


   19   20   21   22   23