Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu

 • Připravujeme

  • Studie "Optimální načasování odchodu do důchodu"


   Studie "Školní známky, výsledky v testech a stres žáků"


   Studie "Proč mají evropské ženy málo dětí?"

  • Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR Vás srdečně zve na seminář na téma "Ochota Čechů podporovat ochranu klimatu: Mezinárodní srovnání preferencí Čechů, Britů a Poláků", který se koná dne 25.1.2016 v prostorách CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1.

  • Tato studie přináší první kvantitativní vhled do rozsahu a forem transferu znalostí skrze podnikatelské aktivity akademiků v České republice. Ukazuje, že čeští akademici se podnikatelským příležitostem rozhodně nevyhýbají. Zjištění kontrastují s rozšířeným povědomím o slabém podnikatelském duchu v akademické sféře formovaném statistikami o nízkém objemu prostředků vydávaných podnikatelskými subjekty na smluvní výzkum a nákup licencí od výzkumných organizací. Na základě těchto výsledků diskutujeme doporučení pro veřejnou politiku.