Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu

  • Praha 6.12.2016 IDEA zahajuje nový serial komentářů k aktuálnímu dění v oblasti monetárních politik. Na základě souhlasu bývalého guvernéra České národní banky a člena poradního výboru OMFIF Vám budeme pravidelně přinášet jeho příspěvky v analytickém Bulletinu OMFIF, a to jak v anglickém, tak českém jazyce. Sledujte naši sekci Blogy .

 • Připravujeme

  • Studie "Vliv mateřství na výši starobního důchodu"


   Studie "Zdanění práce v Česku odrazuje ženy s malými dětmi od práce: Doporučení, jak to změnit"


   Studie "Transfer znalostí do praxe podnikajícími akademiky v České republice"

  • Přinášíme výstupy ze semináře "Motivační účinky podpory výzkumu a vývoje ve firmách: Kontrafaktuální přístup k hodnocení programů", který se konal dne 2. 12. 2016 prostorách CERGE-EI. Uvnitř článku naleznete studii, jež byla na semináři představena, dále power pointovou prezentaci Martina Srholce a video ze semináře.

  • 16.11.2016 Mladá fronta DNES, Autor: Jitka Vlková

    

   Klára Kalíšková, spoluautorka Koncepce rodinné politiky, připravené ministerstvem práce, testuje slaďování rodinného a pracovního života v praxi. S devítiměsíční dcerou učí na částečný úvazek na vysoké škole a k tomu se věnuje výzkumu. Na rodičovské se chystají vystřídat s manželem. "Otcovská ve většině zemí funguje", říká. Velký rozhovor v MF Dnes čtěte zde