Aplikace

Jak mohou investice do kvality učitelů přispět k růstu vzdělanosti 15ti letých v Česku

Co mohou Česku ekonomicky přinést investice do vyšší kvality práce učitelů

Globalization of Science: Evidence from authors in academic journals by country of origin / Globalizace vědy: Na základě autorů v akademických časopisech podle země působení

A Comparison of Journal Citation Indices

Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v roce 2017

Které organizace mají nejcitovanější patenty? Nový pohled na hodnocení patentovaného výzkumu

An International Comparison of Economic and Academic Performance of OECD Countries

Oborová publikační výkonnost pracovišt výzkumných organizací v České republice v letech 2011-2015

Kde se nejvíce publikuje v predátorských a místních časopisech? Bibliometrická analýza trochu jinak

Trendy oborové publikační výkonnosti pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2008-2014

An International Comparison of Academic Publication Output and its Influence in Selected Countries

Nízké platy učitelů, hodně drahé šetření

Pod pokličkou Beallových seznamů