Připravujeme

Zveme vás na seminář s panelovou diskusí

Daov odpoty a vdaje na VaV web

KDY: 3. prosince, 2019 | 16:00 - 18:00 hodin

KDE: CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

ÚVOD: Martin Srholec | IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i.

PREZENTACE STUDIE OECD:

"The heterogeneous effects of R&D tax incentives and the role of policy mix"
Matěj Bajgar | OECD

DISKUSNÍ PANEL:

Stanislav Kouba | Ministerstvo financí ČR
Martin Mana | Český statistický úřad
Michal Pazour | Technologické centrum AV ČR
Lucie Říhová | Ernst & Young

Zhruba 2,5 mld. Kč ročně, tedy více než třetina prostředků, které česká vláda vynakládá na podporu výzkumu a vývoje (VaV) ve firmách, má formu daňových odpočtů. Daňové odpočty na VaV jsou v rozvinutých ekonomikách čím dál populárnější a například ve Francii či Belgii tvoří většinu vládní podpory pro firemní VaV. Matěj Bajgar představí novou zprávu OECD, která ukazuje, do jaké míry daňové odpočty v zemích OECD včetně Česka skutečně motivují firmy k vyšším investicím do VaV nebo jim pouze dávají peníze za VaV, který by firmy uskutečnily i bez daňových pobídek. V následné diskusi budou rozebrány implikace studie pro českou inovační politiku. Budou se hledat odpovědi zejména na tyto otázky:

  • Motivují daňové odpočty firmy k vyšším investicím do VaV?
  • Jak se vliv daňových odpočtů liší napříč různými typy podniků?
  • Jaké jsou účinky daňových odpočtů v Česku ve srovníní s dalšími zeměmi?
  • Jak posílit dopad daňových odpočtů na VaV?
  • Jak účinné jsou daňové odpočty ve srovnání s přímou podporou pro VaV?

Své místo si rezervujte předem e-mailem na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo vyplněním registračního formuláře http://bit.ly/odpocty_VaV, který naleznete také na https://idea.cerge-ei.cz.

Po semináři bude následovat malé občerstvení a možnost neformální diskuse.
Seminář bude v českém jazyce. Ze semináře bude pořízen videozáznam, který bude následně k dispozici na webové stránce IDEA.

Registrací na tuto akci souhlasíte se sběrem, uchováváním, ochranou a používáním vašich osobních údajů. Údaje uchováváme maximálně po dobu 10 let, a to ve formě jména, příjmení, institucionální příslušnosti a e-mailu. Údaje používáme pouze k zasílání informací o nadcházejících událostech IDEA a o výstupech IDEA. Vaše osobní údaje nikdy nesdílíme s třetími stranami ani je nepoužíváme pro žádný jiný účel.


Nová aplikace

 
trendy slide3grey 380x285
 
Nová aplikace think-tanku IDEA při CERGE-EI vám umožní přehledně zmapovat trendy publikačního výkonu a autorů českých výzkumných pracovišť.
 
 
Brzy ji najdete na ideaapps.cerge-ei.cz

Kontakty pro média:

Blanka Javorová
IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i.
Politických vězňů 7
110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 005 146
Mobil: +420 602 698 440
Web: https://idea.cerge-ei.cz
www.facebook.com/ideacerge