Připravujeme

Zveme vás na dvě podzimní veřejné akce:

Globalization and Voting Behaviour 05 11 2019 web

WHEN: November 5, 2019 | 16:00 - 18:00

WHERE: CERGE-EI, Politických vězňů 7, Prague 1

WELCOME:Dominik Furgler | Ambassador, Embassy of Switzerland in the Czech Republic and Jan Švejnar | Director, IDEA at CERGE-EI

KEYNOTE SPEAKER: Josef Zweimüller | Professor of Economics, University of Zürich

Voting behavior in Western Europe has changed dramatically since the early 1990s. Right wing populism is on the rise and traditional social democracy may be on the verge of collapse. Globalization, bringing more immigration and import competition from low-wage countries is a major driver of voting outcomes. The weakening of social democracy and the rise of right-wing populism are closely associated with increased migration and de-industrialization across countries and regions within countries.

Register by e-mail at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or by filling out this form: http://bit.ly/globalization_and_voting_behaviour which is also available at: http://idea.cerge-ei.cz.

The event will be in English. It will be recorded and made available as a video on the IDEA website. Light refreshments will be served following the event to enable informal post-event dicussion of participants.By registering for this event, you are consenting to our collection, retention, protection and use of your name, institutional affiliation, and e-mail address. We store the data for a maximum of 10 years, inthe form of name, surname, institutional affiliation and e-mail. We use the data to send information about upcoming IDEA events at CERGE-EI. We never share your personal data with third parties, nor do we use the information for any other purpose.


Daov odpoty a vdaje na VaV web

KDY: 3. prosince, 2019 | 16:00 - 18:00 hodin

KDE: CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

ÚVOD: Martin Srholec | IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i.

PREZENTACE STUDIE OECD:

"The heterogeneous effects of R&D tax incentives and the role of policy mix"
Matěj Bajgar | OECD

DISKUSNÍ PANEL:

Stanislav Kouba | Ministerstvo financí ČR
Martin Mana | Český statistický úřad
Michal Pazour | Technologické centrum AV ČR
Lucie Říhová | Ernst & Young

Zhruba 2,5 mld. Kč ročně, tedy více než třetina prostředků, které česká vláda vynakládá na podporu výzkumu a vývoje (VaV) ve firmách, má formu daňových odpočtů. Daňové odpočty na VaV jsou v rozvinutých ekonomikách čím dál populárnější a například ve Francii či Belgii tvoří většinu vládní podpory pro firemní VaV. Matěj Bajgar představí novou zprávu OECD, která ukazuje, do jaké míry daňové odpočty v zemích OECD včetně Česka skutečně motivují firmy k vyšším investicím do VaV nebo jim pouze dávají peníze za VaV, který by firmy uskutečnily i bez daňových pobídek. V následné diskusi budou rozebrány implikace studie pro českou inovační politiku. Budou se hledat odpovědi zejména na tyto otázky:

  • Motivují daňové odpočty firmy k vyšším investicím do VaV?
  • Jak se vliv daňových odpočtů liší napříč různými typy podniků?
  • Jaké jsou účinky daňových odpočtů v Česku ve srovníní s dalšími zeměmi?
  • Jak posílit dopad daňových odpočtů na VaV?
  • Jak účinné jsou daňové odpočty ve srovnání s přímou podporou pro VaV?

Své místo si rezervujte předem e-mailem na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo vyplněním registračního formuláře http://bit.ly/odpocty_VaV, který naleznete také na https://idea.cerge-ei.cz.

Po semináři bude následovat malé občerstvení a možnost neformální diskuse.
Seminář bude v českém jazyce. Ze semináře bude pořízen videozáznam, který bude následně k dispozici na webové stránce IDEA.

Registrací na tuto akci souhlasíte se sběrem, uchováváním, ochranou a používáním vašich osobních údajů. Údaje uchováváme maximálně po dobu 10 let, a to ve formě jména, příjmení, institucionální příslušnosti a e-mailu. Údaje používáme pouze k zasílání informací o nadcházejících událostech IDEA a o výstupech IDEA. Vaše osobní údaje nikdy nesdílíme s třetími stranami ani je nepoužíváme pro žádný jiný účel.


Nová aplikace

 
trendy slide3grey 380x285
 
Nová aplikace think-tanku IDEA při CERGE-EI vám umožní přehledně zmapovat trendy publikačního výkonu a autorů českých výzkumných pracovišť.
 
 
Brzy ji najdete na ideaapps.cerge-ei.cz

Kontakty pro média:

Blanka Javorová
IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i.
Politických vězňů 7
110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 005 146
Mobil: +420 602 698 440
Web: https://idea.cerge-ei.cz
www.facebook.com/ideacerge