Připravujeme

Konference s podtitulem Inovační strategie 2019-2030 aneb jednou budem dál...

 
verejna politika VaV 2019
 

II. ročník

Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019: Inovační strategie 2019-2030 aneb jednou budem dál ...

26. 9. 2019, 9:30 - 17:00 hod., CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Cílem konference je představit a diskutovat témata související s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Tento rok je hlavním tématem nově schválená Inovační strategie ČR 2019-2030, a to z různých úhlů pohledu.

Dopolední blok tvoří tři hlavní přednášky, po kterých bude následovat panelová diskuse s přednášejícími a pozvanými hosty. Odpolední část bude rozdělena do dvou paralelních sekcí. Příspěvky se týkají specifických oblastí, například ochrany duševního vlastnictví, spolupráce s aplikační sférou, výzkumných infrastruktur či strategického rozvoje výzkumných organizací.

Příspěvky budou publikovány ve formě odborného článku ve sborníku z konference. Sborník s vlastním ISBN bude vydán k datu konání konference.

 
PRO PODROBNOSTI O PROGRAMU KONFERENCE KLIKNĚTE SEM

 

Pořadatelé a partneři konference:

alevia, s.r.o.

IDEA při CERGE-EI

Technologické centrum AV ČR (TC AV)

Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK (CESES)

Tertiary Education & Research Institute (TERI)

 


Kontakty pro média:

Blanka Javorová
IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i.
Politických vězňů 7
110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 005 146
Mobil: +420 602 698 440
Web: https://idea.cerge-ei.cz
www.facebook.com/ideacerge