Připravujeme

 

Nová studie

 MOBILIZACE VEDCU

 

  • Odkud přicházejí výzkumní pracovníci působící na univerzitách?
  • Začínali s bádáním na stejném místě, anebo spíše pocházejí odjinud?
  • Je na českých univerzitách tendence najímat výzkumníky zvenku výrazně menší než jinde?
  • Do jaké míry se to liší mezi obory a mění v čase?

Odpovědi na tyto otázky naleznete v nové studii Vítka Macháčka a Martina Srholce, která vyjde již v lednu.


Kontakty pro média:

Blanka Javorová
IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i.
Politických vězňů 7
110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 005 146
Mobil: +420 602 698 440
Web: https://idea.cerge-ei.cz
www.facebook.com/ideacerge