Page 14 - IDEA Studie 08 2019 Stigma odsouzenych
P. 14

            Obrázek 4 – Histogram očekávání různých hladin důvěry a altruismu 0,04 0,03 0,02 0,01 0,04 0,03 0,02 0,01 Očekávání – hra důvěra Očekávání – hra diktátor           00 0 20 40 60 80 100 Procento známek Neví o výkonu trestu Ví o výkonu trestu 0 20 40 60 80 100 Procento známek Neví o výkonu trestu Ví o výkonu trestu   Rozdíl mezi běžnými a speciálními odděleními Vysoká očekávání ohledně přístupu po propuštění mohou mít jen některé skupiny odsouzených. Například prvopachatelé mohou mít přehnaná očekávání, protože nemají žádnou osobní Obrázek 5 – Rozhodnutí a očekávání odsouzených ze specializovaných zkušenost s integrací po propuštění, anebo vzdělanější odsouzení mohou mít přesnější očekávání a běžných oddělení věznic ve hře na důvěru a na diktátora díky lepším informacím. Naše výsledky ukazují, že ani jedno není pravda. Prvopachatelé se v rozhodnutích a očekáváních neliší od recidivistů, podobně nehraje roli ani vzdělání, výše Očekávání důvěra Očekávání diktátor Rozdíl důvěra-diktátor Speciální oddělení Běžné oddělení trestu nebo věk. Jediným významným faktorem se ukazuje to, jestli je odsouzený na běžném, nebo specializovaném oddělení (např. drogové, pro násilné pachatele, sexuální trestnou činnost). Připomeňme, že z běžných oddělení se účastnili ti odsouzení, kteří v rámci věznice nepracují, tedy jsou pravděpodobně méně motivovaní oproti pracujícím z běžných oddělení i oproti vězňům ze speciálních oddělení. Na druhou stranu se výzkumu účastnili dobrovolně, tudíž pravděpodobně nebudou ani extrémně nemotivovaní. Obrázek 5  zobrazuje rozhodnutí zvlášť pro specializovaná a běžná oddělení v experimentálních úlohách. Každý bod zde znamená rozdíl mezi rozhodnutími, kdy zasílatel je/není informován.16 Výsledky ukazují, že odsouzení z běžných (a ne ze specializovaných) oddělení mají vyšší očekávání ve hře na důvěru i na diktátora. Ačkoliv o tom můžeme pouze spekulovat, existují minimálně dva důvody, proč tomu tak může být. Zaprvé, speciální oddělení jsou značně výběrová a zpravidla se do nich dostávají vysoce motivovaní jedinci, kteří mohou mít sami přesnější očekávání a informace o procesu reintegrace. Zadruhé, ve speciálních odděleních Část vrácena s odsouzenými probíhá intenzivní terapie, při které se mohli přesnější informace dozvědět. -10 0 10 20 -10 0 10 20 Z našich dat bohužel nedokážeme mezi těmito dvěma vysvětleními rozlišit. Poznámky: Výsledky z regresní analýzy jsou rozděleny zvlášť pro specializovaná a běžná oddělení. Každý bod představuje hodnotu odhadnutého koeficientu z příslušné regresní rovnice, úsečka potom značí šíři 95% konfidenčního intervalu. Koeficient vyjadřuje (měří) rozdíl mezi situacemi, kdy 16 Bod je zde bodový odhad rozdílu mezi situacemi, kdy zasílatel ví a neví o výkonu trestu, spočtený z regresní rovnice a vyobrazený zasílatel ví, respektive neví o výkonu trestu. Pokud konfidenční interval zahrnuje nulu, očekávání společně s 95% konfidenčním intervalem. Regresní rovnice má navíc tu výhodu, že můžeme vztah kontrolovat („očistit“) o vliv dalších a rozhodnutí pro ví/neví o výkonu trestu se statisticky neliší. Každá regresní rovnice navíc proměnných, které by tento vztah mohly ovlivnit, pokud není přesně stejný počet v obou skupinách. Zde kontrolujeme o věk odsouzených, kontroluje pro věk, národnost, předchozí příjem, rodinný stav (ženatý, má děti), délku trestu, a jestli národnost, příjem, délku trestu, jestli je prvopachatel a rodinné zázemí. jde o prvopachatele. Standardní chyby byly klastrovány na úrovni experimentální skupiny. 12 Četnost odpovědí Četnost odpovědí 


   12   13   14   15   16