Page 22 - IDEA Studie 09 2019 Platy ceskych ucitelu
P. 22

PLATY ČESKÝCH UČITELŮ: NOVÁ NADĚJE 2019
     Zda relativní platy českých učitelů dosáhnou úrovně EU22 již v roce 2024, nebo až v roce 2030 však není tak důležité, jako je důležitá věrohodnost dlouhodobého závazku. Jde o to, aby závazek sledování nastavené trajektorie zvyšování relativních platů a jejich následného udržení výrazně přesahoval horizont jednoho volebního období, tedy v současnosti rok 2021. Jen vyšší věrohodnost takového závazku má potenciál trvale a výrazně zvýšit dlouhodobě nízký zájem o učitelskou profesi mezi nejmladší generací (Federičová a Münich, 201529 a Krajčová a Münich, 201830). A zájem o profesi výrazně předurčuje, kdo se na pedagogické a učitelské obory vysokých škol hlásí, kdo po studiu do škol jako učitel nastupuje a kdo v profesi dlouhodobě zůstává. Bez dostatečně vysokého zájmu o profesi učitele nelze začít uplatňovat náročná výběrová kritéria, jak při přijímání zájemců ke studiu učitelství a pedagogiky, tak učitelů do škol.
Sliby ohledně zvyšování učitelských platů dávané v dávnější minulosti byly nejasné, krátkodobé, a navíc málokdy došlo k jejich naplnění. To výrazně oslabilo věrohodnost jakýchkoliv příslibů do budoucna v očích veřejnosti. Kvantifikovaný závazek současné vlády ohledně zvyšování učitelských platů je historicky zřejmě první na tak dlouhé období (jedno volební období). V zájmu posílení věrohodnosti příslibů je však žádoucí ho nejen naplnit, ale závazek výrazně prodloužit za horizont jednoho volebního období. K tomu by mohl napomoci explicitně stvrzený konsensus v rámci významnějších parlamentních subjektů, anebo zavedení zákonné indexace učitelských platů, samozřejmě doprovázené zodpovědnějším sestavováním střednědobých výhledů státního rozpočtu a příslušné kapitoly MŠMT.
 29 Viz Federičová a Münich 2014
30 Viz Krajčová, Münich a Protivínský 2019
20

   20   21   22   23   24