Page 2 - IDEA Studie 10 2019 Dary politickym stranam
P. 2

     O AUTORECH | ABOUT THE AUTHORS
 Vítězslav Titl
Působí jako doktorand na Katolické Univerzitě v Lovani a Svobodné Univerzitě v Bruselu. Ve svém výzkumu se zabývá především politickou ekonomií a veřejnými zakázkami. Mimo to působí také v EconLabu, ekonomickém think-tanku zaměřeném na veřejné finance při Univerzitě Karlově. Před svým doktorským studiem absolvoval stáže v Evropském parlamentu a Německém rozvojovém institutu.
He is a doctoral student in economics at KU Leuven and Vrije Universiteit Brussel. Vitezslav’s research is focused on political economics of public procurement markets. He is also a research fellow at EconLab, z.s. (a think-tank affiliated with the Charles University). Prior to his doctoral studies, he worked at the European Parliament and the German Development Institute.
Benny Geys
Je profesorem ekonomie na BI Norwegian Business School v Oslu a na Svobodné Univerzitě v Bruselu. Ve svém výzkumu se zabývá především politickou odpovědností, (lokálními) veřejnými politikami a občanskou angažovaností. Jeho vědecké články byly publikovány například v Economic Journal, Journal of the European Economic Association, Journal of Public Economics, Journal of Urban Economics, Organization Studies, Leadership Quarterly, Public Opinion Quarterly, European Journal of Political Research, and Public Administration.
He is Professor in Economics at BI Norwegian Business School in Oslo and Research Professor at Vrije Universiteit Brussel (VUB) in Brussels. His research focuses on political accountability, (local) public policy, and civic engagement. Some of his work has appeared in, e.g., Economic Journal, Journal of the European Economic Association, Journal of Public Economics, Journal of Urban Economics, Organization Studies, Leadership Quarterly, Public Opinion Quarterly, European Journal of Political Research, and Public Administration.
                                                                 Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze (CERGE).
Warning: This study represents only the views of the authors and not the official position of the Charles University in Prague, Center for Economic Research and Graduate Education as well as the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, v. v. i.
Dary politickým stranám a veřejné zakázky: evidence z let 2007–2014
Studie 10 / 2019
© Vítězslav Titl, Benny Geys
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2019
ISBN 978-80-7344-504-1 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

   1   2   3   4   5