Spolupracovníci

Jiří Šatava

Oblasti: penzijní reforma, daňová reforma


Miroslav Singer

Oblasti: makroekonomie


Matěj Bajgar

Oblasti: ekonomie veřejného sektoru


Štěpán Jurajda

Oblasti: trh práce


Vojtěch Bartoš

Oblasti: vývojová ekonomie, aplikovaná mikroekonomie, behaviorální ekonomie


Petr Bouchal

Oblasti: ekonomie veřejného sektoru