Výzkumníci

Petr Janský, M.Sc.

Petr Janský, M.Sc.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://ies.fsv.cuni.cz/cs/staff/jansky

Ekonom, absolvent Univerzity Karlovy a University of Oxford. Působí jako přednášející a doktorand na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dříve pracoval v soukromém, veřejném i neziskovém sektoru a pracoval pro OSN. Specializuje se na veřejné finance, rozvojovou a mezinárodní ekonomii. Je spoluautorem zIndex hodnotící veřejné zakázky a Financial Secrecy Index hodnotící daňové ráje. Podílí se na doporučeních NERV pro konkurenceschopnost a proti korupci. Na blogu píše o hospodářské politice.

Oblasti: veřejné finance, reforma penzijních systémů, daně, státní rozpočet