Připravujeme

 

Nová studie

treti pilir pripravujeme

 

III. pilíř by měl vhodně doplňovat základní kámen důchodového systému – I. pilíř. Nastavení III. pilíře by tedy mělo být takové, aby výše výplat úspor z III. pilíře reflektovala to, jak velkou část čistých výdělků po odchodu do důchodu jednotlivci vynahradí jeho starobní důchod z I. pilíře.

V této nadcházející studii analyzujeme spořící chování pracujících v závislosti na tom, jak velkou část jejich čistých výdělků jim po odchodu do důchodu vynahradí státní důchod z I. pilíře. Zejména samostatně výdělečně činným osobám (OSVČ) a zaměstnancům vyššími příjmy starobní důchod z I. pilíře vynahrazuje menší část výdělků. Výplaty úspor z III. pilíře by tak u těchto osob měly zastat větší roli.


Kontakty pro média:

Blanka Javorová
IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i.
Politických vězňů 7
110 00 Praha 1
Telefon: +420 224 005 146
Mobil: +420 602 698 440
Web: https://idea.cerge-ei.cz
www.facebook.com/ideacerge
https://twitter.com/IDEA_ThinkTank