Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu

Publikace

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

2017

Ženy a muži v českém výzkumu: publikační výkon, produktivita, spoluautorství a trendy

Autoři: Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda

Březen 2017


Proč ženy v Evropě nechtějí mít více dětí?

Autoři: Matthias Doepke, Fabian Kindermann

ISBN: 978-80-7344-406-8 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Únor 2017

 

2016

Vliv mateřství na výši starobního důchodu

Autoři: Jiří Šatava

ISBN: 978-80-7344-385-6 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Prosinec 2016


80% snížení emisí skleníkových plynů: analýza vývoje energetiky České republiky do roku 2050

Autoři: Lukáš Řečka, Milan Ščasný

ISBN: 978-80-7344-405-1 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Prosinec 2016


Výzkum preferencí obyvatel pro klimatické politiky: Podporují Češi, Poláci a Britové jejich zavedení?

Autoři: Iva Zvěřinová, Milan Ščasný, Mikolaj Czajkowski a Eva Kyselá

ISBN: 978-80-7344-404-4 (Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.)

Prosinec 2016


Transfer znalostí do praxe podnikajícími akademiky v České republice

Autoři: Vít Macháček a Martin Srholec

ISBN: 978-80-7344-378-0 (Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.)

Listopad 2016


Světové srovnání českých a slovenských časopisů podle indikátorů Impact Factor (IF) a Article Influence Score (AIS)

Autoři: Daniel Münich a Samuel Škoda

ISBN: 978-80-7344-403-7 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Prosinec 2016


Daňový systém snižuje motivaci matek s menšími dětmi k práci: Doporučení a jeho vyhodnocení

Autor: Jiří Šatava

ISBN: 978-80-7344-402-0 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Prosinec 2016


Stimulují přímé dotace soukromé výdaje firem na VaV? Metoda regresní diskontinuity

Autoři: Ján Palguta a Martin Srholec

ISBN: 978-80-9344-388-7 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Prosinec 2016

Příloha: Metodika hodnocení hospodárnosti účelové podpory pro aplikovaný výzkum a vývoj ve firmách


Predátorské časopisy ve Scopusu

Autoři: Vít Macháček, Martin Srholec

ISBN: 978-80-7344-389-4 (Národohospodářský ústav AVČR, v. v. i.)

Listopad 2016

Prezentace ze semináře z 16.11.2016 je ke stažení zde


Brexit vylepší vyjednávací pozici velkých států v Radě EU. Nejvíce posílí Polsko

Autoři: Vít Macháček, Tereza Hrtúsová

Listopad 2016


Konkurence politických uskupení v obecních zastupitelstvech a veřejné zakázky

Autor: Ján Palguta

ISBN: 978-80-7344-386-3 (Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.)

Říjen 2016


Platy českých učitelů zůstávají velmi nízké

Autoři: Daniel Münich a Vladimír Smolka

Září 2016


Medzinárodné porovnanie kvality výkonu vedných odborov na Slovensku

Příloha: Odborové prehlady

Súhrnná odpoveď na reakcie k štúdii

Príloha 1: Poznámky k textu

Príloha 2: Reakcia na Poznámky k textu

Príloha 3: Ad: Samuel Škoda: Reakcia na Poznámky k textu

Autoři: Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda

ISBN: 978-80-7344-383-2 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Srpen 2016


Dárci politických stran a hnutí na trhu veřejných zakázek

Autor: Ján Palguta

ISBN: 978-80-7344-382-5 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Červenec 2016


Národní srovnání vědeckého publikačního výkonu Akademie věd České republiky: kvantita vs. kvalita a spoluautorství

Autoři: Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda

ISBN: 978-80-7344-381-8 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Červen 2016


Rozvody a příjmy žen v České republice: první zjištění v České republice na základě individuálních dat

Autoři: Petr Janský, Filip Pertold, Jiří Šatava

ISBN: 978-80-7344-380-1 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Červen 2016


Oborová publikační výkonnost pracovišt výzkumných organizací v České republice v letech 2009-2013

Studie obsahuje odkaz na interaktivní tabulky s přehledy publikačních výstupů dle jednotlivých oborů nebo pracovišť

Autoři: Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda

ISBN:  978-80-7344-379-5 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Květen 2016


Dopad daní a dávek na příjmovou nerovnost a relativní chudobu v České republice

Autoři: Petr Janský, Klára Kalíšková, Daniel Münich

ISBN: 978-80-7344-371-9 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Květen 2016


Sebedůvěra třídy a soutěž spolužáků o osmiletá gymnázia

Autoři: Miroslava Federičová, Filip Pertold, Michael L. Smith

Duben 2016


Podpora rodin s dětmi prostřednictvím daňově dávkového systému

Autor: Jiří šatava

Březen 2016


K čemu vede (ne)transparentnost veřejných zakázek?

Autoři: Ján Palguta, Filip Pertold

ISBN: 978-80-7344-370-2 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Březen 2016


Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí: analýza výnosů a nákladů

Autoři: Klára Kalíšková, Daniel Münich, Filip Pertold

ISBN: 978-80-7344-363-4 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Březen 2016


Přechod na střední školu, pití alkoholu a vliv vrstevníků na kouření mládeže

Autor: Filip Pertold

ISBN: 978-80-7344-365-8 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách ESPAD

Akademický článek k tématu v anglickém jazyce je k dispozici ZDE

Únor 2016


An International Comparison of the Quality of Academic Publication Output in the Czech Republic

Attachment: Discipline Sheets

A full study including Discipline Sheets is available in PDF format here

(Anglická mutace studie "Mezinárodní srovnání kvality publikačního výkonu vědních oborů v České republice", která vyšla v prosinci 2015)

Authors: Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda

ISBN: 978-80-7344-364-1 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Leden 2016


 

2015

Zdanění vysokopříjmových osob v České republice: IDEA pro reformu

Autoři: Libor Dušek, Jiří Šatava

ISBN: 978-80-7344-362-7 (Národohospodářský ústav, AV ČR, v.v.i.)

Prosinec 2015


Hrozí opět přeplnění věznic? Predikce počtu vězňů v České republice

Autor: Libor Dušek

ISBN: 978-80-7344-360-3 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Prosinec 2015


Mezinárodní srovnání kvality publikačního výkonu vědních oborů v České republice
(listovací online verze - rovněž možnost stažení)

Příloha: Oborové listy

Stáhněte si celou studii ve formátu PDF

Autoři: Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda

ISBN: 978-80-7344-361-0 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Prosinec 2015


Rozdíly ve výši výdělků ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině

Autorka: Mariola Pytliková

ISBN: 978-80-7344-357-3 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Listopad 2015


Skills Mismatches in the Czech Republic

Autorka: Klára Kalíšková

Listopad 2015


Pracovní aktivita po dosažení důchodového věku: Institucionální pobídky v České republice

Česká verze studie "Working Beyond Pensionable Age:Institutional Incentives in the Czech Republic", která vyšla v září 2015

Autor: Jiří Šatava

ISBN: 978-80-7344-355-9 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Listopad 2015


Od mateřství k nezaměstnanosti: Postavení žen s malými dětmi na trhu práce

Autorky: Alena Bičáková, Klára Kalíšková

ISBN: 978-80-7344-354-2 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Říjen 2015


Working Beyond Pensionable Age: Institutional Incentives in the Czech Republic

Autor: Jiří Šatava

ISBN: 978-80-7344-350-4 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Září 2015


Komparativní studie věku odchodu do důchodu v České republice

Česká verze studie "A Comparative Study of Retirement Age in the Czech Republic", která vyšla v červnu 2015

Autoři: Jana Bakalová, Radim Boháček, Daniel Münich

ISBN: 978-80-7344-349-8 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Září 2015


Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2008-2012

Studie obsahuje odkaz na interaktivní tabulky s přehledy publikačních výstupů dle jednotlivých oborů nebo pracovišť

Autoři: Štěpán Jurajda, Daniel Münich

ISBN: 978-80-7344-348-1 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Září 2015


Platy učitelů českých základních škol: setrvale nízké a neatraktivní

Autoři: Daniel Münich, Mária Perignáthová, Lucie Zapletalová, Vladimír Smolka

ISBN: 978-80-7344-347-4 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Září 2015


Miliardáři versus lidé / Billionaires versus People

Shrnutí mediálního ohlasu na odbornou studii napsanou Janem Švejnarem pro Journal of Comparative Economics, která vyšla v čísle 3 / 2015

Srpen 2015


A Comparative Study of Retirement Age in the Czech Republic

Autoři: Jana Bakalová, Radim Boháček, Daniel Münich

ISBN: 978-80-7343-350-5 (Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium)

ISBN: 978-80-7344-342-9 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)

Červen 2015


 

Bodový systém a jeho vliv na počet smrtelných nehod

Autoři: Josef Montag, Lucie Zapletalová

Květen 2015


(Ne)diskriminace žen při žádosti o zaměstnání v důsledku mateřství: Experiment

Autor: Vojtěch Bartoš

Březen 2015


 

2014 

Společným zdaněním k nižší zaměstnanosti žen

Autor: Klára Kalíšková, Lucie Zapletalová

Studie, prosinec 2014


Co s ekonomickou neaktivitou v zemích Visegrádu?

Autor: Ágota Scharle

Studie, říjen 2014, anglická verze zde


Vliv informací z volebních lístků na výsledky obecních a krajských voleb

Autoři: Štěpán Jurajda, Daniel Münich a Lucie Zapletalová;

Krátká studie, září 2014


Regionální rozdíly v kupní síle: Ceny, platy, mzdy a důchody

Autoři: Matěj Bajgar, Petr Janský

Studie, srpen 2014


Budete mít nárok na důchod?

Autoři: Štěpán Jurajda, Jiří Šatava

Studie, červenec 2014


Učení mučení aneb škola hrou? Srovnání obliby školy a matematiky pohledem mezinárodního šetření

Autoři: Miroslava Federičová, Daniel Münich

Krátká studie, červen 2014, Discussion paper ke stažení zde.


Státní úředníci: Kolik jich vlastně je, kde a za jaké platy pracují?

Autor: Petr Bouchal, Petr Janský

Krátká studie, červen 2014


Komu pomůže navrhované zvýšení slevy na dani na dítě?

Autoři:  Klára Kalíšková, Daniel Münich

Krátká studie, květen 2014


Česká ekonomika pokračuje v růstu i v roce 2014

Autor: Vilém Semerák

Makroekonomická predikce, březen 2014


Příprava na osmiletá gymnázia: velká žákovská steeplechase

Autoři: Miroslava Federičová, Daniel Münich

Studie, březen 2014


Ženy v českém finančním sektoru 1994 - 2012: nové pracovní příležitosti pro mladé a vzdělané

Autor: Klára Kalíšková

Studie, březen 2014


 

2013

Dopad vzdělanosti na hospodářský růst: ve světle nových výsledků PISA 2012

Autoři: Daniel Münich, Tomáš Protivínský

Studie, prosinec 2013


Zdanění vysokých příjmů: reforma za reformou

Autoři:  Libor Dušek, Jiří Šatava

Studie, prosinec 2013


Kdo a kolik odvádí do společné kasy? Zdanění příjmů ze zaměstnání a podnikání v českém systému

 

Autoři:  Libor Dušek, Klára Kalíšková, Daniel Münich

Studie, říjen 2013

Podkladové studie ke stažení: Jednotlivci, domácnosti

 


Co by od roku 2015 přinesla již schválená reforma

AutořiLibor Dušek, Klára Kalíšková, Daniel Münich

Studie, říjen 2013

Podkladová studie ke stažení ZDE.


 Dopad rozvodu na příjmy v důchodu

AutorJiří Šatava

Studie, září 2013


Důchodový systém: scénáře budoucího vývoje

AutořiOndřej Schneider, Jiří Šatava

Studie, červen 2013


Dopady reforem I. důchodového pilíře po roce 1996 na starobní důchody jednotlivců

 

Autoři:  Ondřej Schneider, Jiří Šatava

Studie, květen 2013


Účastníci penzijního připojištění

Autor: Petr Janský

Studie, květen 2013


Zvýší záporný hlas kvalitu kandidátů?

Autor: Martin Gregor

Studie, duben 2013


Kdo je nejvíce zasažen růstem cen?

Autor: Pavel Hait, Petr Janský

Studie, březen 2013


 

2012

Zachrání Čína český export?

Autor: Vilém Semerák

Studie, prosinec 2012


Odhady dopadů změn DPH na domácnosti: porovnání dvou možných scénářů od roku 2013

Autor: Petr Janský

Krátká studie, listopad 2012


Veřejné zakázky v ČR: Co říkají data o chování zadavatelů?

Autoři: Pavla Nikolovová, Ján Palguta, Filip Pertold, Mário Vozár

Studie, říjen 2012


Jaký důchod nás čeká? Alternativy vývoje státního průběžného důchodového systému

Autor: Ondřej Schneider

Krátká studie, říjen 2012


Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře?

 Autoři: Ondřej Schneider, Jiří Šatava

Studie, říjen 2012 


Dopady makroekonomického vývoje ČR na krajské úrovni: možnosti pro aktivní hospodářskou politiku

Autor: Vilém Semerák

Studie pro potřeby Ekonomické rady Asociace krajů ČR, září 2012


Možnosti pro aktivní hospodářskou politiku na krajské úrovni

Autoři: Vilém Semerák, Jan Švejnar

Studie pro potřeby Ekonomické rady Asociace krajů ČR, září 2012


Česká pomoc rozvojovým zemím: nejen finanční rozvojová spolupráce

Autoři: Petr Janský, Zuzana Řehořová

Krátká studie, září 2012


The Committment to Development Index for the Czech Republic

Autoři: Petr Janský, Zuzana Řehořová

Výzkumný článek, září 2012


Být či nebýt učitelem: platy českých učitelů pohledem nákladů ušlých příležitostí a širší souvislosti

Autoři: Daniel Münich, Jan Straka

Krátká studie, září 2012


Kde se v ČR dělá nejlepší výzkum

Autoři: Štěpán Jurajda, Daniel Münich

Studie, srpen 2012. Doplněk z prosince 2012 je dostupný zde.


Kde hledat příčiny přeplněných věznic

Autor: Libor Dušek

Krátká studie, srpen 2012


Dopad vzdělanosti na dlouhodobý hospodářský růst a deficity důchodového systému

Autoři: Daniel Münich, Peter Ondko, Jan Straka

Studie, červen 2012


Češky: Nevyužitý potenciál země

Autoři: Klára Kalíšková, Daniel Münich

Krátká studie, květen 2012


Očekávané dopady změn sazeb DPH na rozpočty krajů

Autoři: Libor Dušek, Petr Janský

Studie pro potřeby Ekonomické rady Asociace krajů ČR, duben 2012


Co když vláda nebude valorizovat starobní důchody? První odhady dopadů na relativní chudobu důchodců v ČR

 Autoři: Petr Janský, Daniel Münich

Krátká studie, březen 2012 


Rozpočtové institutce - evropské zkušenosti a aplikace na Českou republiku

Autor: Ondřej Schneider

Studie, únor 2012


(Ne)udržitelnost (dluhu) veřejných financí

Autoři: Petr Janský, Ondřej Schneider

Krátká studie, únor 2012


 

2011 

 

Evropská krize - Dopady měnové (dez)integrace na ČR

Autoři: Vilém Semerák, Jan Švejnar

Krátká studie, prosinec 2011


Evropská krize - Špatná a ještě horší řešení

Autoři: Vilém Semerák, Jan Švejnar

Krátká studie, prosinec 2011


Evropská krize - Limity čínské podpory

Autor: Vilém Semerák

Krátká studie, prosinec 2011


Důchodové systémy v Evropě: Reformují všichni

Autor: Ondřej Schneider

Krátká studie, srpen 2011


Jak sjednocení DPH kompenzovat rodinám s dětmi

Autoři: P. Janský, K. Kalíšková

Krátká studie, červenec 2011


Penzijní dluh: Břímě mladých

Autor: O. Schneider

Studie, květen 2011


Poplatky penzijních fondů: Komentář

Autoři: L. Dušek, O. Schneider

Krátká studie, květen 2011


Finanční výkonnost penzijních fondů ve střední Evropě: Proč jsou české fondy nejhorší?

Autoři: J. Hlaváč, O. Schneider

Výzkumný článek, duben 2011


Jak by sjednocení DPH na 17.5% dopadlo na domácnosti a veřejné rozpočty

Autoři: L. Dušek, P. Janský

Krátká studie, březen 2011


Přehled hlavních dopadů daňových změn na domácnosti a veřejné rozpočty

Autoři: L. Dušek, P. Janský

Krátká studie, březen 2011


Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty

Autoři: L. Dušek, P. Janský

Studie, únor 2011


Dopady sjednocení sazeb DPH na 20% na životní úroveň domácností

Autoři: L. Dušek, P. Janský

Krátká studie, únor 2011


 

2010 

Odhad dopadů navrhovaných změn DPH na životní náklady domácností

Autoři: L.Dušek, P. Janský

Krátká studie, prosinec 2010


Jak na státní rozpočet: Ekonomický přístup

Autoři: L. Dušek, V. Semerák, J. Švejnar

Krátká studie, září 2010


Jak inteligentně reformovat veřejné finance

Autoři: L. Dušek, V. Semerák, J. Švejnar

Studie, květen 2010


 

2009

New member countries’ labour markets during the crisis. EU BEPA Policy Brief

Autoři: V. Semerák, J. Švejnar

Výzkumný článek, září 2009