Page 16 - IDEA Dusevni zdravi covid-19 cervenec 2020 22
P. 16

DOPADY PANDEMIE KORONAVIRU NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ IDEA 2020
 Další zjištění
Doposud jsme sledovali výskyt alespoň středně těžké deprese či úzkosti pro různé skupiny obyvatel, a jak se měnil v čase. Naše data však umožňují sledovat změny i u jednotlivých respondentů. V následující analýze porovnáváme výsledky ze 2. vlny, tedy období nástupu pandemie (sběr 30. 3.–1. 4.) a poslední vlny 7 (sběr 8.–14. 6.). Graf 7 ukazuje proporční zastoupení čtyř typů respondentů v rámci různých skupin. Prvním a nejvíce zastoupeným typem jsou respondenti, kteří v obou sledovaných obdobích vykazovali příznaky maximálně lehké deprese nebo úzkosti. Druhým typem jsou respondenti, kteří vykazovali příznaky minimálně středně těžké deprese či úzkosti s vypuknutím pandemie, ale k poslednímu datu už příznaky nevykazují. Třetí typ jsou respondenti, kteří příznaky vykazují v obou vlnách (2 a 7), jejich duševní zdraví se tedy v čase nezlepšuje. Čtvrtý typ jsou pak respondenti, kteří nevykazovali příznaky při nástupu pandemie, ale vykazují je v 7. vlně, duševní zdraví u této skupiny se tedy v čase zhoršuje.
Graf 7 ukazuje, že podíl respondentů jednotlivých typů je různě rozložen napříč skupinami. Na celém vzorku pozorujeme, že 77 % respondentů nevykazovalo příznaky nikdy; 13% respondentů vykazovalo příznaky ve 2. vlně, ale nikoliv v7. vlně; 7% respondentů vykazovalo příznaky v obou vlnách; a 3 % respondentů vykazovala příznaky jen v 7. vlně. Avšak podíly respondentů, u kterých nedochází ke zlepšení nebo se jejich duševní zdraví naopak zhoršuje, jsou vyšší mezi ženami, a to převážně mezi ženami s dětmi, či mezi respondenty, jejichž domácnosti zaznamenaly v průběhu pandemie výpadek příjmu na 50 % a méně příjmu před pandemií. Největší zastoupení v těchto typech vidíme u mladších respondentů. U celé čtvrtiny respondentů z nejmladší věkové skupiny pozorujeme stagnaci jejich duševního zdraví nebo jeho zhoršení. Výsledky tedy podtrhují vzorce popsané v předcházejících sekcích.
14


   14   15   16   17   18