Page 6 - IDEA Dusevni zdravi covid-19 cervenec 2020 22
P. 6

DOPADY PANDEMIE KORONAVIRU NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ IDEA 2020
 • Liší se vývoj duševního zdraví během pandemie v České republice od vývoje v jiných zemích, kde se podobná data sbírala?
Na problematiku duševního zdraví během koronavirové pandemie upozorňuje řada mezinárodních i českých institucí. Světová zdravotnická organizace (WHO) zareagovala v březnu vydáním detailních pokynů pro specialisty v oboru a vydáním brožury s radami pro širokou veřejnost.4 Reprezentativní průzkumy ve Spojených státech amerických a ve Velké Británii ukazují, že v souvislosti s pandemií skutečně dochází ke zhoršení duševního zdraví ve společnosti (Banks a Xu 2020). Dopadů na duševní zdraví obyvatel si bylo vědomo i Ministerstvo zdravotnictví ČR.5
Sledování duševního zdraví občanů České republiky se dlouhodobě věnuje Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ). V době koronavirové pandemie zkoumal v menších pilotních studiích6 na nereprezentativních vzorcích rozdíly v duševním zdraví například u voličů vládních či opozičních stran. Výzkum NÚDZ ukazuje, že zhoršené duševní zdraví v době pandemie je problémem i v České republice. NÚDZ se zároveň zapojil do mezinárodního výzkumu COH-FIT7, který sbírá data ohledně duševního zdraví během pandemie po celém světě na nereprezentativních vzorcích. Výsledky studie pro ČR však dosud nejsou zveřejněné.
Metodologie
Data v této zprávě pocházejí z výzkumného projektu „Život během pandemie“. Každé dva týdny (počínaje týdnem od 16. 3. 2020) oslovujeme vzorek stejných 3 100 respondentů z Českého národního panelu. Cílem tohoto dlouhodobého výzkumu je shromáždit data o tom, jak se vyvíjí chování obyvatel ČR během opatření proti šíření koronaviru, a jak pandemie a související problémy dopadají na jejich život.
V této studii zkoumáme, jak se v čase mění procento respondentů, kteří vykazují příznaky alespoň tzv. středně těžké deprese či úzkosti. Do vzorku zahrnujeme pouze 1 964
4 Viz https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/covid-19
5 Ministerstvo v reakci na přetížení krizové linky 112 spustilo speciální linku první psychické pomoci na čísle 1212 (volba 5). Zájem o linku 1212 byl minimálně v počátku krize vysoký. Stejně tak hlásila nárůst například linka první psychické pomoci – 116 123. Viz https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-domaci-nasili-sebevrazdy-uzkost-panika- deprese_2004070600_jab
6 Viz https://www.nudz.cz/files/pdf/tz-volebni-preference-zpusob-sledovani-medii-covid-19.pdf 7 Viz https://www.coh-fit.com/publications/
     4
   4   5   6   7   8