Page 16 - IDEA Gender dopady covid-19 cerven 21
P. 16

ODLIŠNÉ DOPADY COVID-19 NA MUŽE A ŽENY V ČESKU IDEA 2020
 4. Potenciální dlouhodobé dopady
Zatímco krátkodobé a střednědobé dopady krize covid-19 budou pravděpodobně negativnější pro ženy, z hlediska genderové rovnosti by dlouhodobé účinky mohly být naopak pozitivní. První pozitivní dlouhodobý dopad může mít urychlené zavádění flexibilních možností práce z domova pro zaměstnance. Je pravděpodobné, že náhlý nárůst práce z domova představuje pro zaměstnavatele velkou (vynucenou) příležitost se poučit o nových možnostech, aby pochopili efektivitu takového pracovního uspořádání a dokázali co nejlépe své zaměstnance pracující z domova řídit (Bloom et al. 2015). Více práce v rámci home office pravděpodobně povede k flexibilnější úpravě pracovní doby. Vědecký výzkum ukazuje, že zaměstnankyně mají z flexibilnějších pracovních úvazků větší prospěch (Goldin 2014) a více si cení flexibilních pracovních úvazků a zkrácení doby nutné na dojíždění do práce (Mas a Pallais, 2017). Práce z domova umožňuje například lépe skloubit vyšší zátěž spojenou s péčí o děti, kterou ženy tradičně nesou (nebo vyšší péči o jiné závislé osoby, jako jsou starší rodinní příslušníci), s kariérou. Pokud tedy můžeme očekávat, že současná plošná karanténní opatření budou mít i po svém skončení trvalý vliv na větší využívání technologií v rámci home office, může to mít pozitivní vliv na úspěch žen v jejich kariéře.
Druhý pozitivní dlouhodobý efekt může vyplývat ze skutečnosti, že navzdory tomu, že většinu péče o děti navíc v rodinách nesou na svých bedrech pravděpodobně ženy, také mnoho otců během plošné karantény tráví více času péčí o děti. To by mělo mít dlouhodobý dopad na zvýšený podíl mužů na péči o děti, a to ve dvou směrech. Zaprvé, muži se o péči o děti více dozví, získají více zkušeností a péče o děti jim půjde lépe. Mohou také zjistit, že je to baví víc, než si doposud mysleli. Zadruhé, delší čas, který muži s dětmi stráví, může odbourat genderové stereotypy, podle kterých je péče o děti povětšinou úkolem žen. Tuto změnu naznačuje výzkum politiky otcovské dovolené. Nasvědčuje, že otcové, kteří mohou na základě otcovské dovolené trávit více času se svými dětmi, se také více do této péče zapojují, když jsou jejich děti starší (Farré a González, 2019). Vzhledem k tomu, že krize covid-19 s sebou přináší nárůst času, který mnoho otců tráví doma s dětmi, je možné očekávat, že se budou dětem více věnovat i po skončení karantény. Díky tomu by si potom i jejich děti mohly osvojit více genderově vyvážených hodnot.
14


   14   15   16   17   18