Page 15 - IDEA Gender dopady covid-19 cerven 21
P. 15

ODLIŠNÉ DOPADY COVID-19 NA MUŽE A ŽENY V ČESKU IDEA 2020
 3. Dopady na domácí násilí
Dalším negativním dopadem krize covid-19 je nárůst domácího násilí, kdy velkou většinu obětí domácího násilí tvoří ženy a děti (UNICEF 2020). Dřívější studie ukázaly, že nárůst nezaměstnanosti během recesí zvyšuje domácí násilí na ženách (van den Berg a Tertilt, 2012). Podobné účinky byly zjištěny po přírodních katastrofách (Gearhart et al., 2018; CGD 2020) nebo po velkých povodních v České republice v roce 2002.13 Existují nejméně čtyři důvody, proč nezaměstnanost nebo ztráta příjmu zvyšují domácí násilí páchané zejména na ženách. Zaprvé vytváří finanční stres, který může vést k agresi. Zadruhé, muži mohou svou nezaměstnanost vnímat jako zpochybnění tradičních genderových rolí, což může vést k ještě většímu stresu nebo ke strategickému použití násilí s cílem obnovit „tradiční“ genderové role v domácnosti (Aizer 2010, Bloch a Rao 2002). Zatřetí, násilní partneři tráví více času doma, čímž dochází k více incidentům, které mohou vést k násilným výbuchům. A začtvrté, ekonomické těžkosti nutí páry, které by se jinak zřejmě rozešly, aby zůstaly spolu, přičemž domácí násilí je mezi těmito páry rozšířenější.
Celostátní údaje o domácím násilí v této chvíli ještě nejsou pro Českou republiku k dispozici, policie však zvýšený počet hlášení o domácím násilí nezaznamenala. Některé telefonní linky důvěry však nárůst hlásí. Například linka pomoci Bílý kruh bezpečí udávala během prvních měsíců plošných karanténních opatření nárůst hovorů o 42 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.14
Tato čísla jsou podobná nárůstům pozorovaným v Německu, ve Spojeném království nebo ve Francii.15 Je však velmi pravděpodobné, že tato čísla jsou jen špičkou ledovce. Vzhledem k tomu, že lidé v mnoha domácnostech jsou spolu uzavřeni ve stejném prostoru a zabývají se jinými starostmi, jako je nezaměstnanost a finanční potíže, mnoho obětí domácího násilí nemá v současné době možnost nebo čas případy bezpečně nahlásit, aniž by si toho útočníci všimli.
13 www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-domaci-nasili-sebevrazdy-uzkost-panika-deprese_2004070600_jab 14 www.bkb.cz/aktuality/n765-volani-na-linku-116-006-v-nouzovem-stavu/
15www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-domaci-nasili-sebevrazdy-uzkost-panika-deprese_2004070600_jab; ct24.ceskatelevize.cz/specialy/koronavirus/3083714-v-dobe-karanteny-roste-pocet-pripadu-domaciho-nasili- omezeni-uzaviraji, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-obeti-domaciho-nasili-roste-karantena-uzavrela- pachatele-s-obetmi-105116
     13   13   14   15   16   17