Page 8 - IDEA Gender dopady covid-19 cerven 21
P. 8

ODLIŠNÉ DOPADY COVID-19 NA MUŽE A ŽENY V ČESKU IDEA 2020
 hospodářského cyklu, např. ve výrobě nebo ve stavebnictví. Oproti tomu je větší podíl žen zaměstnán ve veřejném sektoru nebo ve zdravotnictví, kde se počty zaměstnanců vprůběhu hospodářského cyklu mění mnohem méně. Dopad pandemie covid-19 na jednotlivé sektory se však alespoň v počátcích velmi liší od dřívějších recesí. Kvůli vyhlášení plošné karantény a nutnosti udržovat společenský odstup patří mezi nejhůře postižená odvětví cestovní ruch, doprava, pohostinství, gastronomie a maloobchod. Tato odvětví zaměstnávají nepoměrně vyšší podíl žen. Níže uvedená Tabulka 1 ukazuje zaměstnanost mužů a žen napříč jednotlivými sektory v České republice. V silně zasažených odvětvích pohostinství a maloobchodu pracuje 20,7 % žen oproti 13,4 % mužů. To je podobné mnoha jiným zemím. Například v USA v těchto sektorech pracuje 24 % žen, ale pouze 18 % mužů, v Německu je to 24 % žen a 17 % mužů.6 Určitá část zaměstnanců vodvětví obchodu sice nepracuje ve společnostech zasažených karanténou (supermarkety), ale vysoké procento těch zbývajících, z nichž většinu tvoří ženy, kvůli karanténním opatřením do práce chodit nemohla.
Tabulka 1: Zaměstnanost mužů a žen v odvětvích
Odvětví
Výroba, důlní průmysl a dobývání
Doprava a skladování, technická infrastruktura Stavebnictví
Informace, komunikace & administrátorské služby Finance, pojišťovnictví a nemovitosti
Odborné, vědecké a technické činnosti
Veřejná správa, obrana bezpečnost
Školství
Zdravotnictví a sociální služby Ostatní
Muži (2,95 mil.) %
33,6 12,1 11,8
6,4 2,6 4,3 5,8 2,7 2,8 4,3
Ženy (2,35 mil) %
21,0 5,1 1,3
4,7 3,4 5,6 7,2 11,4 13,5 4,6
(v České republice před covid-19)
   Maloobchod a velkoobchod; opravy automobilů
9,0
13,7
Pohostinství, gastronomie, umění, cestovní ruch
4,4
7,0
 Zdroj: www.czso.cz, čtvrté čtvrtletí 2019. Barevně zvýrazněná odvětví jsou nejvíce zasažena karanténními opatření v důsledku Covid-19.
6 Zdroje: vlastní výpočty založené na údajích ze zprávy Alon et al. 2020 pro USA a od Bundesagentur fur Arbeit (Spolkový úřad práce) ze zprávy o situaci na trhu práce Blickpunkt Arbeitsmarkt, červenec 2019 pro Německo.
  6
   6   7   8   9   10