Page 10 - IDEA Gender dopady covid-19 cerven 21
P. 10

ODLIŠNÉ DOPADY COVID-19 NA MUŽE A ŽENY V ČESKU IDEA 2020
 Graf 2 ukazuje nárůsty nezaměstnanosti z hlediska věku, a to v období od března do května 2020. Vyšší nárůst u žen je dán především vyšším nárůstem u starších žen nad 44 let. To je problematické z hlediska budoucího vývoje, protože zaměstnanci ve vyšším věku často obtížněji hledají nové zaměstnání a zůstávají tak nezaměstnaní déle (Katz 1974, Heisig a Radl 2017). Tím se také dále zvyšuje hrozba chudoby ve stáří v důsledku nižších důchodů, která byla u žen vyšší již před krizí covid-19 (Šatava 2016).7
Graf 2: Nárůst nezaměstnanosti podle pohlaví a věku
(procentní růst mezi březnem a květnem 2020)
 40
30
20
10
             0
<20 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 64+
Věková skupina
Ženy Muži
Zdroje: údaje získány z www.mpsv.cz/o/rest/statistiky
Dalším důležitým ukazatelem rizika ztráty zaměstnání je schopnost pracovat z domova (home office/práce na dálku). V nedávném reprezentativním průzkumu dopadů covid-19, kterého se pro agenturu PAQ research v polovině dubna 2020 zúčastnilo více než 3 000 českých občanů, 25,7 % zaměstnaných respondentů mužského pohlaví a 21,3 % zaměstnaných respondentek uvedlo, že pracují z domova (home office).8 Skutečnost, že muži jsou nadměrně zastoupeni na pracovních místech, která lze vykonávat v rámci home
7 Jedním z důvodů nižšího dopadu na mladší ženy může být legislativa související s ošetřovným, která by mohla snížit pravděpodobnost, že rodiče dětí mladších 13 let požádají o podporu v nezaměstnanosti, pokud přijdou o práci. Ženy ve vyšším věku budou tato opatření využívat méně, protože je u nich nižší pravděpodobnost, že budou mít děti v odpovídajícím věkovém rozmezí.
8 PAQ Research, IDEA anti COVID-19 a Agentura NMS.
8
  Procentní nárůst (%)

   8   9   10   11   12