Page 4 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 4

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023  • Klíčová je také subjektivní interpretace geopolitických událostí: respondenti, kteří jsou přesvědčeni, že příčinou války je nevyprovokovaná ruská agrese, jsou vůči Ukrajincům výrazně vstřícnější, častěji souhlasí s jejich přijímáním a považují je za lépe integrované. I zde hraje mediální obraz a druh sledovaných zpravodajských zdrojů zásadní roli. • Ačkoli jsou Češi vůči cizincům přicházejícím do České republiky obezřetní a považují je spíše za hrozbu, mezi osobními zkušenostmi s cizinci převažují zkušenosti pozitivní. 2 


   2   3   4   5   6