Page 18 - IDEA Studie 10 2018 Intelektualni dovednosti ceskych ucitelu
P. 18

 Graf 3.4: Srovnání mezikvartilových rozpětí test-skóre mezi mladší a starší populací a učiteli v Česku 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 Čtenářská gramotnost Matematická gramotnost ICT gramotnost                                Mladší učitelé Výška sloupce odpovídá rozdílu skóre mezi 25. a 75. percentilem. Čára uvnitř obdélníku odpovídá průměru. Starší učitelé Mladší populace Starší populace Mezigenerační nárůst heterogenity čtenářských a ICT dovedností u mladší generace českých učitelů je zdaleka nejvyšší mezi srovnávanými zeměmi: Mezigenerační rozdíly v heterogenitě čtenářských a ICT dovedností mezi mladšími a staršími učiteli ukazuje sloupec (8). Extrémně vysoké kladné hodnoty těchto mezigeneračních rozdílů v Česku na úrovni +22, resp. +39 bodů test-skóre jsou zcela mimo rámec hodnot všech ostatních zemí, které se pohybují kolem nuly. Výjimečně vysoký mezigenerační nárůst heterogenity dovedností je výsledkem souhry dvou efektů. (i) Na jedné straně hraje roli velmi nízká výchozí úroveň, tedy nízká heterogenita, uvnitř generace starších českých učitelů sloupec (3) daná ovšem poměrně nízkou mírou heterogenity celé starší české populace sloupec (1), která je znásobena heterogenitu-snižujícím procesem tehdejšího velmi selektivního výběru do učitelské profese sloupec (6). (ii) Vedle toho hraje roli nestandardně pozitivní, a navíc výrazný již diskutovaný rozdíl heterogenity dovedností mezi mladšími učiteli a zdrojovou mladší populací v Česku sloupec (7). Mezi mladšími českými učiteli panuje ve čtenářských a ICT znalostech abnormálně vysoká heterogenita, která dokonce převyšuje heterogenitu zdrojové populace. To je zcela výjimečný fenomén, který v jiných zemích nepozorujeme. Je to dáno především výrazným podílem mladších učitelů s nízkou úrovní čtenářské a ICT gramotnosti, která se nachází pod průměrem celkové populace 25–60 let. 16 


   16   17   18   19   20