Page 2 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 2

   O AUTORECH | ABOUT THE AUTHORS Matěj Bajgar Vystudoval ekonomii na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy a na University of Oxford, kde v roce 2016 obhájil doktorát. V letech 2015– 2020 působil jako ekonom v OECD. Od roku 2021 je výzkumníkem think-tanku IDEA a přednáší na IES UK. Zaměřuje se na ekonomii inovací, odvětvovou ekonomii a mezinárodní obchod. Matěj studied economics at the Institute of Economic Studies of Charles University and at the University of Oxford, where he defended his doctorate in 2016. Between 2015-2020 he worked as an economist at the OECD. Since 2021, he has been a researcher at the IDEA think tank and a lecturer at the Institute of Economic Studies of Charles University. His research interests include the economics of innovation, industrial organization, and international trade.                         Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze (CERGE). Warning: This study represents only the views of the authors and not the official position of the Charles University in Prague, Center for Economic Research and Graduate Education as well as the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, v. v. i. Publikační výkonnost panelistů Grantové agentury ČR (2019–2021) Studie 11/2022 © Matěj Bajgar Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2022 ISBN 978-80-7344-645-1 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.) 


   1   2   3   4   5