Page 31 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 31

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022 Tabulka 4: Podíl panelistů s výrazně nižší publikační výkonností než řešitel na 75. percentilu: shrnutí Podíl panelistů s výrazně nižší publikační výkonností je konzistentně vyšší ve společenských vědách a některých technických vědách a vědách o neživé přírodě. Strojní inženýrství Elektrotechnika a elektronika Kybernetika a zpracování informace Stavební materiály, architektura, stavitelství Stavební mechanika, konstrukce Technická chemie Kovové materiály Materiálové vědy a inženýrství Matematika Informatika Jaderná a částicová fyzika Fyzika kondenzovaných látek a materiálů Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika Analytická chemie Chemické a biochemické přeměny Chemická fyzika a fyzikální chemie Astronomie, astrofyzika a fyzika atmosféry Geofyzika, geochemie, geologie Genetika, onkologie, lékařská biochemie Morfologické obory Fyziologické obory Klinický a preklinický výzkum Molekulární, buněčná a vývojová biologie Farmakologie, toxikologie Ekonomické vědy Podnikové a manažerské vědy Sociologie, demografie, geografie Psychologie, pedagogika Právní vědy, politologie Fyziologie a genetika rostlin Fyziologie a genetika živočichů Potravinářství a ekotoxikologie Péče o krajinu, lesnictví, ekosystémy Ekologie živočichů a rostlin Botanika a zoologie (1) (2) (3) Pouze první a poslední autor nebo abecední pořadí (4) (5) (6) Bez zohlednění pořadí autorů  101 102 103 104 105 106 107 108 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 301 302 303 304 305 306 402 403 404 407 408 501 502 503 504 505 506 Nejvýznam. časopis # publikací v 1. a 2. kvartilu # citací Nejvýznam. časopis # publikací v 1. a 2. kvartilu # citací 43 % 43 % 36 % 36 % 50 % 43 % 42 % 42 % 25 % 25 % 33 % 42 % 8% 50 % 47 % 13 % 38 % 25 % 71 % 57 % 57 % 57 % 57 % 46 % 45 % 27 % 18 % 18 % 27 % 18 % 0% 22 % 17 % 0% 11 % 28 % 38 % 31 % 54 % 23 % 38 % 46 % 10 % 38 % 29 % 0% 24 % 24 % 8% 42 % 58 % 8% 33 % 42 % 29 % 64 % 50 % 21 % 36 % 43 % 30 % 26 % 35 % 4% 22 % 22 % 11 % 11 % 24 % 0% 0% 15 % 22 % 8% 54 % 58 % 38 % 42 % 13 % 13 % 44 % 0% 0% 0% 0% 13 % 0% 0% 14 % 14 % 7% 20 % 30 % 0% 13 % 17 % 10 % 25 % 10 % 5% 15 % 5% 0% 12 % 12 % 0% 0% 24 % 5% 19 % 14 % 0% 5% 5% 9% 9% 9% 0%0%0% 15 % 19 % 19 % 0% 0% 0% 0% 4% 6% 5% 23 % 27 % 9% 9% 3% 13 % 10 % 2% 0% 8% 31 % 8% 15 % 15 % 65 % 47 % 29 % 47 % 35 % 47 % 47 % 35 % 53 % 53 % 35 % 53 % 33 % 33 % 33 % 33 % 27 % 40 % 33 % 39 % 39 % 33 % 56 % 39 % 37 % 42 % 47 % 42 % 42 % 42 % 0% 0% 20 % 0% 0% 20 % 0% 25 % 25 % 33 % 33 % 0% 0% 25 % 17 % 17 % 8% 0% 0% 7% 7% 0%0%0% 0%0%0% 0% 0% 17 % 0% 6% 0%0%0%0% Tabulka ukazuje podíl členů panelů GA ČR v letech 2019–2021 (začátek řešení hodnocených projektů 2020–2022), kteří v letech 2010–2019 měli výrazně nižší publikační výkonnost než řešitel na 75. percentilu. Panelisté měli výrazně nižší publikační výkonnost, pokud nejvýznamnější časopis (dle AIS), kde v letech 2010–2019 publikovali článek, byl alespoň o 2 kategorie méně významný než nejvýznamnější časopis, kde publikoval článek řešitel (sloupce 1 a 4), publikovali o více než 75 % méně článků v 1. a 2. kvartilu časopisů (podle AIS) než řešitel (sloupce 2 a 4) nebo jejich publikace v časopisech indexovaných ve WoS získaly o více než 75 % méně citací než publikace řešitele (sloupce 3 a 6). Ve sloupcích 1–3 jsou započítány pouze publikace, kde vědec vystupuje jako první autor nebo poslední autor nebo je pořadí autorů abecední, ve sloupcích 4–6 jsou započítány všechny publikace bez ohledu na pořadí autorů. Výraznější červené zbarvení indikuje větší podíl panelistů s výrazně nižší publikační výkonností. 29 


   29   30   31   32   33