Page 32 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 32

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022 Obrázek 8: Podíl panelistů s výrazně nižší publikační výkonností než řešitel na 75. percentilu v čase (2009–2021)    101  102  103  104  105     0 CELKEM  100 75 50 25 0 2009 2014 2019 2009 2014 2019 2009 2014 2019 2009 2014 2019 2009 2014 2019 2009 2014 2019      Podíl panelistů s neadekvátní publikační výkonností se měnil v čase u jednotlivých panelů, ale v průměru zůstal stejný. 106   107   108   201   202   203     100 75 50 25 0 2009 2014 100 75 50 25 0 2009 2014 100 75 50 25 0 2009 2014 100 75 50 25 0 2009 2014 100 75 50 25 0 2009 2014 2019 2009 2014 2019 2009 2014 2019 2009 2014 2019 2009 2014 2019 2009 2014 Nejvýznamnější časopis 2019 2009 2019 2009 2019 2009 2019 2009 2014 2019 2009 2014 2014 2019 2009 2014 2014 2019 2009 2014 2014 2019 2009 2014 2014 2019 2009 2014 Počet publikací v 1. a 2. kvartilu 2019 2009 2019 2009 2019 2009 2019 2009 2014 2019 2009 2014 2019 2009 2014 2019 2009 2014 2019 2009 2014 2019 2009 Počet citací 2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019    204  205  206  207  208  209        210  301  302  303  304  305         306  402  403  404  407  408        501  502  503  504  505  506      2019 2009 2019 2009  Obrázek ukazuje podíl členů panelů GA ČR v letech 2009–2021 (začátek řešení hodnocených projektů 2010–2022), kteří v předchozích 10 letech měli výrazně nižší publikační výkonnost než řešitel na 75. percentilu. Panelisté měli výrazně nižší publikační výkonnost, pokud nejvýznamnější časopis (dle AIS), kde v letech 2010–2019 publikovali článek, byl alespoň o 2 kategorie méně významný než nejvýznamnější časopis, kde publikoval článek řešitel (modrá čára), publikovali o více než 75 % méně článků v 1. a 2. kvartilu časopisů (podle AIS) než řešitel (červená čára) nebo jejich publikace v časopisech indexovaných ve WoS získaly o více než 75 % méně citací než publikace řešitele (zelená čára). Jsou započítány pouze publikace, kde vědec vystupuje jako první autor nebo poslední autor nebo je pořadí autorů abecední. 30 


   30   31   32   33   34