Page 38 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 38

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022  Přílohy ID vědce Jednotlivé výzkumníky napříč různými publikacemi identifikujeme podle ID vědce (vedidk) Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI). V ID vědce provádíme dvě úpravy. Zaprvé, někteří vědci se v datech vyskytují pod dvěma (či ve vzácných případech více) různými ID vědce. Abychom toto opravili, spojíme dvě ID vědce do jednoho, pokud obě zachycují výzkumníka se stejným celým jménem, vykazujícího výsledky převážně pod stejnou výzkumnou organizací a publikujícího převážně ve stejném oboru.18 Tímto způsobem jsme opravili ID vědce u 0,7 % pozorování. Zadruhé, u 6,1 % pozorování není u autora uvedené ID vědce. V případech, kdy zároveň pozorujeme vědce stejného jména, působícího ve stejné výzkumné organizaci a publikujícího ve stejném oboru, předpokládáme, že se jedná o stejnou osobu a doplníme jeho ID vědce v pozorováních, kde ID vědce chybí. Takto doplníme ID vědce u 2,4 % pozorování. 3,6 % pozorování, kde ID vědce nadále chybí, odstraníme z dat. Propojení seznamu panelistů s RIV Panelisty uvedené vseznamu poskytnutém GA ČR propojíme súdaji vRIV – tedy každému z nich přiřadíme ID vědce – na základě jména a oboru, kde působí. Nejdříve pro snazší propojení jména očistíme a standardizujeme. Konkrétně z nich odstraníme tituly a akademické hodnosti, opravíme překlepy, změníme pořadí, kde je příjmení uvedeno před křestním jménem, odstraníme diakritiku a použijeme pouze první křestní jméno a poslední slovo v příjmení. Cílem následujících kroků je přiřadit každému panelistovi ID vědce. V prvním kroku se pokusíme panelisty spárovat s výzkumníky, kteří figurují jako řešitelé u Standardních projektů GA ČR. Tento krok využívá skutečnost, že panelisté sami často žádají o granty v rámci panelu, kde působí. Spárování vyžaduje přesnou a unikátní shodu ve jméně a kódu panelu, přičemž je nepravděpodobné, že se v rámci stejného panelu náhodou potkají panelista a řešitel se stejným jménem i příjmením. 18 Manuálně jsme prověřili 10 takových případů. U všech se jedná o duplicitní ID u stejného výzkumníka, nikoli o náhodnou shodu jmen.  36 


   36   37   38   39   40