Page 15 - IDEA Studie 14 2016 Konkurence pol uskupeni v zastupitelstvech a ver zakazky
P. 15

itelstvech obcí na výsledky zakázek ve vztahu k volební ran a hnutí
         Počet nabízejících
(3)
Podíl otevřených řízení
(4)
Podíl užších řízení
(5)
Podíl zjednodušených podlimitních řízení
(6)
[0,078]
183 kvadratický
[0,078]
180 kvadratický
Podíl jednacích řízení bez uveřejnění
(7)
[0,038]
183 kvadratický
0,008 [0,009]
180 kvadratický
               itických subjektů v zastupitelstvu
        0,304 [0,499]
184
[0,089] 183
0,064 [0,056]
183
-0,413***
0,260***
0,089**
       kvadratický kvadratický kvadratický
litických subjektů v zastupitelstvu
                  0,907***
-0,034 [0,341] [0,080]
184 184
[0,048]
180
-0,156*** 0,182**
       kvadratický kvadratický kvadratický
       í počtu politických subjektů v zastupitelstvech na výsledky veřejných zakázek. subjektu v zastupitelstvu vyšší než medián v souboru. Panel B posuzuje obce, medián v souboru. Pro odhad byly použity pozorování v rámci rozmezí 4 kty pro jednotlivé okresy a zohledňují další deskriptivní charakteristiky obcí a
13
   13   14   15   16   17