Page 2 - IDEA Studie 16 2017 Dopady vzdelavacich metod
P. 2

 O AUTORECH | ABOUT THE AUTHORS
 Václav Korbel
Spolupracovník think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v.v.i. Absolvoval magisterské studium na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde je v současnosti v doktorském programu. Ve svém výzkumu se zabývá vzděláváním, ale také anti-sociálním chováním a otázkami ohledně stigmatizace, kde používá poznatky behaviorální a experimentální ekonomie.
Michal Paulus
Spolupracovník think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v.v.i. Absolvoval magisterské studium na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálníchch věd Univerzity Karlovy, kde působí jako vyučující a studuje v doktorském programu. Ve svém výzkumu se zabývá vzděláváním, mezinárodním obchodem a politickou ekonomií.
  Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy, CERGE.
Warning: This study represents only the views of the authors and not the official position of the Economics Institute of the Czech Academy of ciences, v. v. i. as well as the Charles University, Center for Economic Research and Graduate Education, CERGE.
Dopady vzdělávacích metod na výsledky a sociálně-emoční schopnosti žáků: klasika vs. moderna
Studie 16 / 2017
© Václav Korbel a Michal Paulus
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2017
ISBN 978-80-7344-443-3 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)   1   2   3   4   5