Page 1 - IDEA Studie 16 2017 Dopady vzdelavacich metod
P. 1

 INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ECONOMIC ANALYSIS A Project of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences
Dopady vzdělávacích metod na výsledky a sociálně-emoční schopnosti žáků: klasika vs. moderna
Listopad 2017
VáclaV Korbel a Michal Paulus
                 

   1   2   3   4   5