Page 6 - IDEA Studie 1 2017 Proc zeny v Evrope nechteji mit vice deti
P. 6

Nízká porodnost v Evropě je o to překvapivější, vezmeme-li v potaz, kolik různých opatření jednotlivé vlády vynakládají, aby občany motivovaly mít děti. Na rozdíl od USA většina evropských zemí (Pozn. překl.: včetně České republiky) poskytuje štědrou rodičovskou dovolenou, daňové bonusy a přímé pobídky (např. porodné) nebo veřejné školství zdarma. Přestože v některých oblastech, jako například v Belgii, Francii či Skandinávii tato opatření žádaný efekt přinesla a pomohla porodnost vrátit (téměř) na úroveň, kdy celkový počet obyvatel neklesá (viz Obrázek 1), v mnoha zemích ke zvýšení porodnosti nevedla (Pozn. překl.: to platí i o České republice).
Dohadování ohledně dětí: Ve hře jsou oba rodiče
Proč tedy porodnost klesá i přesto, že jednotlivé vlády péči o děti silně dotují? Náš výzkum ukazuje, že porodnost závisí nejen na výši poskytovaných nákladů na péči, ale i na rozdělení těchto nákladů mezi matku a otce dítěte (Doepke, Kindermann 2016). Biologicky je dáno, že k početí dítěte jsou potřeba žena i muž. A existuje jistá paralela v tom, že děti by měly přijít na svět tehdy, když oba potenciální rodiče jsou přesvědčeni, že mít dítě je v jejich zájmu, a proto se shodnou na tom o ně usilovat. Pokud je péče o dítě nerovnoměrně rozložena v tom smyslu, že většinu práce má zastat jen jeden z rodičů, takový rodič častěji nesouhlasí s tím dítě mít. Pár se tak ocitá v neshodě a v jejím důsledku může porodnost zůstat nízká i přesto, že stát péči o dítě dotuje.
Tato studie potvrzuje, že neshoda partnerů v otázce mít či nemít dítě je hlavním faktorem nízké porodnosti napříč Evropou. K tomu se váží následující fakta:
 Existuje mnoho párů, které se neshodnou v otázce, zda mít či nemít dítě. A většina dětí se rodí právě jen tehdy, když se oba rodiče shodnou.
 V evropských zemích s nízkou porodností se muži na péči o dítě podílejí velmi málo a jsou to právě ženy, kterým zůstává na bedrech většina domácí péče.
 V zemích, kde většinu péče o dítě zastává žena, má také žena větší tendenci pořízení dalšího dítěte vetovat.
 Naopak v zemích s vyšší porodností se muži více podílejí na péči o dítě a otázka shody či neshody ohledně počtu potomků je mezi oběma pohlavími rovnoměrněji rozložena.
4


   4   5   6   7   8