Page 8 - IDEA Studie 1 2017 Proc zeny v Evrope nechteji mit vice deti
P. 8

Obrázek 2: Nesoulad partnerů napříč Evropou v otázce zda mít či nemít další dítě
Pozn.: 45° přímka znázorňuje situaci kdy v dané zemi je totožný podíl párů, v případě kterých s dalším dítětem nesouhlasí buď muž anebo žena. Data obsahují pouze páry, ve kterých alespoň jeden člen nesouhlasí s dalším dítětem. Vertikální osa nazvaná ´Podíl párů – nesouhlasí muž´ označuje podíl párů, kdy žena mít další dítě chce a muž nikoliv, zatímco na horizontální ose ´Podíl párů – nesouhlasí žena´ je situace opačná a ukazuje podíl párů, kde muž další dítě chce, ale žena nesouhlasí.
Zdroj: http://voxeu.org/article/why-european-women-have-few-babies 6
      6   7   8   9   10