Page 8 - IDEA Studie 3 2020 Platy ucitelu
P. 8

PLATY UČITELŮ V ROCE 2019: BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY?
IDEA 2020
 160
140
120
100
80 60 40 20
0
Graf 1: Relativní platy učitelů v zemích OECD
Poměr platů učitelů a vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v roce 2018
 100% 98%
 89% 88%
PRŮMĚR OECD
  64 %
                    Zdroj: OECD Education at a Glance, 2019. Tabulka D 3.1.
Pozn.: Jde o učitele na druhém stupni veřejných základních škol. Platy zahrnují veškeré příplatky.
Vládní sliby: Současná vláda Andreje Babiše ve svém programovém prohlášení6 slíbila, že bude učitelské platy (včetně řídících pracovníků) výrazně zvyšovat, a že v roce 2021 dosáhnou 150 % úrovně roku 2017. Tento slib zhruba odpovídá platu 47 500 Kč.7 Způsob vládního závazku komplikuje skutečnost, že růst relativních platů učitelů je odvislý i od tempa růstu ostatních platů v národním hospodářství v letech 2018–2021, který tehdy šlo pouze predikovat. Koncem roku 2019 se začalo spíše než o původním vládním příslibu 150 % platu roku 2017 hovořit o konkrétním zaokrouhleném čísle, průměrném učitelském platu 45 000 Kč v roce 2021.8
Výraznější zvýšení učitelských platů, které bylo cíleno těsně po sněmovních volbách na podzim roku 2017, schválila ještě předchozí vláda Bohuslava Sobotky, která ještě připravila státní rozpočet na rok 2018. Příslib současné vlády Andreje Babiše se tedy začal
6 Podrobný rozbor rozdílných předvolebních slibů ohledně učitelských platů ze strany hnutí ANO a ČSSD nabízí studie IDEA 2019 na str. 17-18.
7 Přesný výpočet komplikuje skutečnost, že definicí průměrných učitelských platů existuje celá řada a vládní závazek nebyl dostatečně konkrétní. Zde pro rok 2017 z vládního prohlášení pracujeme s hodnotou 31 578 Kč, kterou vykazuje MŠMT jako průměrný plat učitelů ve školách zřizovaných MŠMT, obcemi a kraji (magistráty) podle platového řádu: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 109 odst. 3 za celé regionální školství od mateřských škol, přes školy střední až po vyšší odborné školy a konzervatoře.
8 Z prohlášení ovšem není zřejmé, zda jde o konečnou hodnotu na konci roku nebo o průměrný měsíční plat za období roku 2021.
 6
Kostarika Lotyšsko Portugalsko Německo Finsko Izrael Austrálie Litva Anglie Estonsko Slovinsko Nizozemsko Chile průměr EU23 Francie Nový Zéland průměr OECD Švédsko Rakousko Belgie (Vlámsko) Brazílie Turecko Skotsko Řecko Polsko Dánsko Belgie (Valonsko) Norsko Maďarsko Itálie Slovensko USA Česká republika
%   6   7   8   9   10