Page 10 - IDEA Studie 3 2020 Platy ucitelu
P. 10

PLATY UČITELŮ V ROCE 2019: BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY? IDEA 2020 Graf 2: Trendy relativních průměrných platu učitelů v ČR
Poměr průměrných platů učitelů všech ZŠ (včetně vedoucích pracovníků)
vůči průměrným mzdám a platům v ekonomice v letech 2002–2019 a predikce 2020–2021
 140
130
120
110
100
90 80
137 %
  123 %
 114 % 110 %
  PREDIKCE
      Rok
% průměrné mzdy v ekonomice (data ČSÚ)
% průměrné mzdy v podnikatelském sektoru (data ISPV) % průměrného platu ve veřejném sektoru (data ISPV)
  Zdroj: Vlastní výpočty z dat MŠMT, ČSÚ a ISPV.
Platy učitelů ZŠ včetně řídících pracovníků za veřejné i neveřejné školy ze všech zdrojů financování včetně DPP, DPČ, odstupného a ostatních plateb. Zdroj: MŠMT, P1-04 oddíl V.
Predikce vývoje platů a mezd v letech 2020 a 2021: Zpráva o inflaci ČNB – II/2020.
Predikce vývoje platů v letech 2020–2021: V letošním roce 2020 by podle příslibů vlády mělo dojít k opětovnému navýšení učitelských platů zase o 10 % a podle aktuálních proklamací členů vlády má navyšování pokračovat i v roce 2021 tempem 9 %. Méně jasný je však budoucí vývoj průměrné mzdy v národním hospodářství i s ohledem na dopady epidemie covid-19. Pokud se naplní predikce ČNB12, relativní učitelské platy by dále rostly a v roce 2021 by dosáhly úrovně 138,3 % mezd v ekonomice. Pomalejší tempo růstu učitelských platů vůči platům veřejného sektoru je dáno tím, že ČNB pro tento sektor predikuje vyšší tempo růstu než pro sektor soukromý.13 Je zde tedy výhled dalšího velmi výrazného zvýšení učitelských platů a předvolební slib by tak byl naplněn nebo by dokonce mohl být mírně překonán.
12 Na vývoj průměrné mzdy může mít dopad nejen vývoj mezd setrvale zaměstnaných, ale také rostoucí nezaměstnanost, protože absentující mzdy nově nezaměstnaných do výpočtu průměrné mzdy přirozeně nevstoupí. Sohledem na dosavadní vývoj, kdy nezaměstnanost roste výrazně více mezi zaměstnanci se středním vzděláním (viz IDEA 2020) lze čekat pozitivní dopad na indikátor průměrné mzdy. Naopak očekávaný růst nezaměstnanosti žen se bude promítat negativně, protože ženy mají v průměru nižší mzdy než muži o více než 20 %.
13 Údaje o průměrných mzdách v podnikatelském sektoru jsou převzaty z ISPV pro mzdovou sféru. Internet:
www.ispv.cz
 8
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Poměr průměrných platů a mezd (%)


   8   9   10   11   12