Page 2 - IDEA Studie 5 2016 Danova podpora rodin s detmi
P. 2

 O AUTORECH / ABOUT THE AUTHORS
 Jiří Šatava
Absolvoval magisterské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze a na CERGE-EI. V současnosti dokončuje doktorské studium ekonomie na akademickém pracovišti CERGE-EI. Specializuje se na důchodový systém, daňovou politiku a genderové otázky. Je autorem několika studií IDEA.
He completed a master´s degree at the University of Economics in Prague and at CERGE-EI. Currently he is completing doctoral studies in economics at the academic workplace CERGE-EI. In his research he focuses on the pension , tax policy, and gender issues. He is an author of severeal IDEA studies.
Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze (CERGE).
Warning: This study represents only the views of the authors and not the official position of the Charles University in Prague, Center for Economic Research and Graduate Education as well as the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, v. v. i.
Podpora rodin s dětmi prostřednictvím daňově dávkového systému Studie 5 / 2016
© Jiří Šatava
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2016


   1   2   3   4   5