Page 1 - IDEA Studie 5 2016 Danova podpora rodin s detmi
P. 1

 INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
INSTITUT FOR DEMOCRACY AND ECONOMIC ANALYSIS A Project of the Economic Institute of the Czech Academy of Sciences
Podpora rodin s dětmi prostřednictvím daňově dávkového systému
Březen 2016
JIŘÍ ŠATAVA
 

   1   2   3   4   5