Page 8 - IDEA Studie 5 2016 Danova podpora rodin s detmi
P. 8

2. Nastavení podpory domácností s dětmi prostřednictvím daňového systému
V rámci celkového zdanění práce stát podporuje domácnosti s nezaopatřenými dětmi pomocí snížení daně z příjmu a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Podpora v rámci daně z příjmu fyzických osob je pak dána možností snížit daňové zatížení pomocí odečitatelných položek, daňových zvýhodnění a slev na dani.
Průměrné daňové zatížení domácností s nezaopatřenými dětmi je výrazně nižší než u bezdětných domácností. Průměrná efektivní daňová sazba bezdětných domácností je 6,3 %, u domácností s nezaopatřenými dětmi pouze 1 %. Průměrná podpora domácností s nezaopatřenými dětmi tedy odpovídá více jak 5 % jejich superhrubých příjmů, které ušetří, protože státu odvedou na dani z příjmu o více než 5 procentních bodů z jejich superhrubých příjmů méně.
Ještě výraznější je průměrná podpora domácností s nejmladším dítětem od 1 do 3 let. Rozdíl ve zdanění mezi bezdětnými domácnostmi a domácnostmi s nejmladším dítětem od 1 do 3 let je 8,2 procentních bodů, protože efektivní daňová sazba domácností s nejmladším dítětem od 1 do 3 let je -1,9 %. Domácnosti s nejmladším dítětem od 1 do 3 let tedy díky čerpání daňových slev, zvýhodnění, odečitatelných položek a bonusů v průměru platí zápornou daň, která jim je vyplácena ve formě daňového bonusu. Jeho výše v průměru odpovídá 1,9 % superhrubé mzdy těchto domácností.
Pro ilustraci, více jak pětiprocentní rozdíl v průměrných daňových sazbách mezi domácnostmi s nezaopatřenými dětmi a bez nich je srovnatelný s rozdílem v daňové sazbě mezi bezdětnou domácností s průměrnými přepočítanými příjmy na jednotlivce a bezdětnou domácností s nejnižšími přepočítanými příjmy na jednotlivce (v prvním příjmovém decilu). Rozdíl v průměrných daňových sazbách mezi domácnostmi s nejmladším dítětem od 1 do 3 let a domácnostmi bez dětí odpovídá 80 % rozdílu v daňové sazbě mezi bezdětnou domácností s nejnižšími a nejvyššími přepočítanými příjmy na jednotlivce (v prvním a desátém příjmovém decilu).
Průměrné efektivní daňové sazby jednotlivých typů domácností a jejich rozdíly však nejsou konstantní pro různé úrovně příjmu domácnosti, jak ukazuje graf 1. Levý panel grafu 1 ukazuje průměrnou výši efektivních daňových sazeb 3 typů domácností v 10 příjmových decilech, pravý panel pak rozdíl v efektivní daňové sazbě u bezdětných domácností a domácností s dětmi, respektive s nejmladším dítětem od 1 do 3 let. Efektivní daňové sazby domácností rostou s příjmy domácností, nejrychleji u domácností s dětmi obecně a s nejmladším dítětem od 1 do 3 let, u nichž jsou efektivní daňové sazby domácností v prvních třech, respektive čtyřech příjmových decilech záporné. Rozdíl sazeb mezi bezdětnými domácnostmi a oběma typy domácností s dětmi, a tedy i výše podpory obou typů domácností s dětmi, je tak nejvyšší u nízkopříjmových domácností. S rostoucím příjmem výše podpory klesá a u vysokopříjmových domácností je nejnižší.
6
   6   7   8   9   10