Page 9 - IDEA Studie 5 2016 Danova podpora rodin s detmi
P. 9

Graf 1: Efektivní daňové sazby domácností podle příjmového decilu a přítomnosti dětí a jejich rozdíly
 Efektivni danova sazba domacnosti
 Vyse sazeb
                        0 2 4 6 8 10 prijmovy decil
bezdetne s detmi s nejml. ditetem od 1 do 3 let
 Rozdily sazeb
                  0 2 4 6 8 10 prijmovy decil
s detmi s nejml. ditetem od 1 do 3
Velikost snizeni efekttivni danove sazby domacnosti s detmi, respektive s nejmladsim ditetem od 1 do 3 let oproti bezdetnym domacnostem ve stejnem prijmovem decilu
 le
t
Zdroj: vlastní výpočty a Taxben
Rozdíly v daňovém zatížení těchto 3 druhů domácností jsou způsobeny především třemi formami zvýhodnění domácností s nezaopatřenými dětmi: zvýhodněním za nezaopatřené dítě, školkovným a slevou na nepracující manželku. U ostatních forem daňových zvýhodnění se podíly domácností s nárokem na tato zvýhodnění mezi různými typy domácností3 výrazně neodlišují, a proto neovlivňují rozdíly v daňovém zatížení.
Hlavní plošný nástroj podpory všech domácností s nezaopatřenými dětmi je u daně zpříjmu zvýhodnění na vyživované dítě, u kterého výše slevy závisí na počtu nezaopatřených dětí. Podle výběrového šetření SILC v domácnostech s nezaopatřenými dětmi žije v průměru 1,63 dítěte, u kterých je možné ve výběrovém šetření jednoznačně přiřadit příjemce zvýhodnění na dítě. U domácností s nejmladším dítětem od 1 do 3 let je průměrný počet takových dětí vyšší (1,75). Pro průměrnou domácnost s nejmladším dítětem od 1 do 3 let znamená zvýhodnění na nezaopatřené dítě snížení daňové sazby o 7,7 procentního bodu. Pro domácnosti s nezaopatřenými dětmi obecně činí toto zvýhodnění snížení daňové sazby o 6,6 procentního bodu. 4
3 V rámci modelem Taxben simulovaných odečitatelných položek jsou vyšší rozdíly pouze u odečtu úroků z hypoték, což souvisí s odlišným stavem bytové situace mezi těmito domácnostmi.
4 Domácnosti však nemusí být schopné zvýhodnění plně využít. 7
 -15 -10
-5%0 5 10
05
10 15 20
procentni body


   7   8   9   10   11