Page 10 - IDEA Studie 5 2016 Danova podpora rodin s detmi
P. 10

Jak je patrné z levého panelu grafu 2, průměrný počet dětí v obou typech domácností klesá s výší příjmu domácnosti. Výjimkou jsou vysokopříjmové domácnosti s nejmladšími dětmi. S rostoucím příjmem klesá i potenciál zvýhodnění na nezaopatřené dítě snížit efektivní daňovou sazbu domácnosti, jak ukazuje pravý panel grafu 2.
Graf 2: Průměrný počet dětí v domácnosti, u kterých lze jednoznačně určit příjemce zvýhodnění, a průměrné snížení efektivní daňové sazby díky zvýhodnění na nezaopatřené dítě
 Vliv zvyhodneni na deti na efektivni danovou sazbu domacnosti
Prumerny pocet deti Prumerne snizeni dane v domacnosti v domacnosti
                                      0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10
prijmovy decil
domacnosti s detmi
domacnosti s nejml. ditetem od 1 do 3 let
prijmovy decil
domacnosti s detmi
domacnosti s nejml. ditetem od 1 do 3 let
 Zdroj: vlastní výpočty a Taxben
Druhou formou podpory vybraných domácností s dětmi je školkovné, tedy sleva za umístění dítěte v mateřské škole nebo jiném veřejném zařízení předškolní péče. Výše slevy je dána náklady umístění dítěte do školky, činí však maximálně 9 200 korun ročně. V 41,6 % domácností s nejmladším dítětem od 1 do 3 let navštěvuje alespoň jedno dítě zařízení předškolní péče více než 10 hodin měsíčně, a proto tyto domácnosti s velkou pravděpodobností využijí maximální výše školkovného. Průměrně se u těchto domácností sníží efektivní daňová sazba díky školkovnému o 1,5 procentního bodu. U domácností s nezaopatřeným dítětem obecně je podíl domácností s dětmi, navštěvujícími předškolní zařízení více než 10 hodin měsíčně nižší 23,1 %) a průměrná efektivní sazba se u nich v průměru sníží o 0,8 procentního bodu.
8
0
10 20 30 40
1.2
1.4 1.6 1.8
2
2.2
prumerny pocet deti
prumerne snizeni dane v p.b.

   8   9   10   11   12